Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Pistole ru?ní vytla?ovací Staku
art.n. balení produktu Cena bez DPH
167.65Y id?.:142240 Ru?ní vytla?ovací pistole Staku 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Pro zpracování všech kartuší 150 ml a 310 ml.

. Provedení z oceli/plastu s uzav?eným uchycením kartuše
. Lehký chod
. Vysoká životnost
. Žádné dotékání, p?edchází ztrátám zap?í?in?ným vadným obalem kartuše
. Snadná údržba ?išt?ní, možnost oprav


 
Box pro p?edeh?ívání kartuší
art.n. balení produktu Cena bez DPH
131.17H id?.:211556 P?edeh?ívací box 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
. Pro p?edeh?ívání 2 ks kartuší 310ml Terostat - 8499 HMLC, Terostat - 8599 najednou na teplotu 70°C. Nemá regulaci na zm?nu teploty.

 
Aplika?ní kuli?ky pro nanášení primeru
art.n. balení produktu Cena bez DPH
13350215 id?.:149359 Aplika?ní plst?né kuli?ky na nanášení primeru (100ks) 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
. Pro nanášení Terostat-Glass Primer-8519 a Terostat-Glass Primer-8525 Aktivátor.

 
Pistole Multi-Press vzduchová
art.n. balení produktu Cena bez DPH
195.51B id?.:142241 Pistole Multi Press vzduchová 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks


Pro kartuše 310 ml a 150 ml

Pro zpracování kartuší:
. Automatické p?izp?-sobení tlaku vzduchu díky vestav?nému ventilu pro omezení tlaku
. Perfektní vedení pístu kartuše, proto nedochází k zaseknutí pístu nebo vzniku vzduchových kapes
. Krátká konstrukce: snadná manipulace

Dodávané p?íslušenství: 2 p?evle?né matice, zásuvný ?ep, nástroj pro napíchnutí hliníkových kartuší


 
Dávkova? a držák na st?nu pro Teroquick
art.n. balení produktu Cena bez DPH
157.14F id?.:211835 Dávkova? a držák na st?nu pro Teroquick0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Praktický a hospodárný dávkova? pro pastu na mytí rukou Teroquick. Pro dopl?ování ze kbelíku 12,5 l.
. Kapacita: 2,5 l.

 
Pistole Teromix pro dvojkartuše 50 ml 1:1
art.n. balení produktu Cena bez DPH
117.16K , id?: 150035 Pistole Teromix pro dvojkartuše 50 ml 1:10.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Pro dvojkartuše 2x25 ml  Teromix-6700 a Terokal 9225.

 
Teromix - statický sm?šova?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
117.55C id?.:142242 Teromix-statické míchadlo 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Sm?šovací tryska na lepidlo  v dvojkartuši 2x25 ml Teromix-6700 a Terokal 9225.

 
Pistole vzduchová pro kartuše 300 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
97002 id?.:88632 na dotaz Pistole vzduchová pro kartuše 300 ml a tuby 250 ml0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole UBS
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1585815 UBS Pistole 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Teroson UBS - pistole je vhodná pro nást?ik spodku karoserie z 1 I dóz a byla odzkoušena pro následující produkty:
Terotex Record 2000
Terotex Wax
Terotex Record 2000 sv?tlý
Terotex Ultra
Terotex Super 3000
Standardní ochranný vosk na spodek vozidla
Terotex proti od?ru
Standardní potah spodku
I p?i zpracování relativn? hustých materiál? se dosahuje dokonalého povrchu.
Hlavní t?leso: kov(držadlo z plastu)
Pracovní tlak: 3 - 5 bar?
?išt?ní: Po ukon?ení práce propláchnout pistoli s p?íslušným ?isti?em uvolnit vzdušník u p?ípojky.

 
Pistole pro nást?ik dutin
art.n. balení produktu Cena bez DPH
143.99B id?.:150034 na dotaz Pistole pro nást?ik dutin 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Hliníkový zásobník s obsahem 1 I. Pracovní tlak 6 bar?, max. 10 bar?.
Tlaková pistole se zásobníkem je vybavena omezova?em zdvihu S/W (S=letní provoz, W=zimní provoz). Na produktovou rychlospojku se p?ipojí sonda pro zpracování nebo tryska.
Sondy pro ochranu dutin jsou sou?ástí dodávky:
. Nylonová sonda 6 mm s radiální talí?ovou tryskou 360°, délka 1500 mm, s p?ípojkou pro rychlospojku p?ívodu materiálu
. Háková sonda s vodící hadi?kou 50 cm, há?kem 90°,
4 mm Venturi - tryska a ochrana proti zlomení Nástavce pro zpracování voskových ochran spodk? vozidel se dodávají jako p?íslušenství.

 
Sonda nylonová
art.n. balení produktu Cena bez DPH
157.07Y id?.:1667919 na dotaz Nylonová sonda 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
1500 mm dlouhá, 6 mm pr?m?r s p?ední/zadní tryskou a s p?ípojkou pro produktovou rychlospojku.
Sonda slouží prq nást?ik materiál? pro ošet?ení dutin v karosérii.
Flexibilní nylonová sonda je vhodná pro zahnuté a úzké dutiny, které jsou velmi dlouhé.
Tryska st?íká v uzav?eném paprsku do kruhu.
Vhodná pro HV - zpracování s rychlospojkami:
Tlaková pistole se zásob. S/W 143.99 B
HKU - sekundární za?ízení 3:1 157.20 M

 
Sonda háková
art.n. balení produktu Cena bez DPH
157.03T id?.:1669493 na dotaz Háková sonda 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
S vodící hadi?kou 50 cm, pružinou ochrany proti zlomení, s há?kem 90° a s p?ípojkou pro produktovou rychlospojku. Há?ek má Venturi trysku 4 mm. Sonda s Venturi - hákem slouží pro rozst?ikování materiál? pro ošet?ení obtížn? p?ístupných dutin.
Pomocí Venturi - há?ku 4 mm lze nap?. ošet?it dve?e automobilu p?es otvory pro odtok vody ve spodní ?ásti. Vhodná pro HV - za?ízení vybavená rychlospojkou: Tlaková pistole se zásobníkem S/W 143.99 B
HKU - sekundární za?ízení 3:1 157.20 M

 
Rozprašovací nádobka
art.n. balení produktu Cena bez DPH
100.32E id?.:150037 Rozprašovací nádobka 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Pro racionální zpracování ?isti?? brzd a spojky z velkých obal?.
. Láhev masivní konstrukce s plynule regulovatelným rozst?ikovaným paprskem.
. Kapacita 1 l.

. Bez loga Teroson.


 
Pistole ru?ní pro foliové kartuše
art.n. balení produktu Cena bez DPH
117.03W id?.:150339 Pistole pro foliové kartuše ru?ní0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole COX 2K-T8600
art.n. balení produktu Cena bez DPH
145.63E id?.:237844 Pistole COX 2K-T8600 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole vzduchová pro 570 ml foliové kartuše
art.n. balení produktu Cena bez DPH
177.94R id?.:250052 Pistole vzduchová pro 570 ml foliové kartuše 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole Variac UBS
art.n. balení produktu Cena bez DPH
490.41O id?.:197348 Pistole Variac UBS 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
do vyprodání zásob

 
Tryska s k?idélky
art.n. balení produktu Cena bez DPH
925.01V id?.:782222 Tryska s k?idélky 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Tryska ?ervená pro Terostat
art.n. balení produktu Cena bez DPH
925.69T id?.:648894 Tryska ?ervená pro Terostat 859. 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.: 463054 Tryska ?ervená pro Terostat 86300.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
do vyprodání zásob

 
Tryska pro foliové kartuše 570 a 400 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
925.45S id?.:357976 Tryska pro foliové kartuše 570 a 400 ml 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole M80 ru?ní pro kartuše 310 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
13944 id?.:142392 Pistole M80 ru?ní pro kartuše 310 ml0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole ru?ní pro dvojkartuše 50 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
96001 id?.:267452 Pistole ru?ní pro dvojkartuše 50 ml 1:1 a 2:10.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole ru?ní pro dvojkartuše 200 ml 1:1 a 2:1
art.n. balení produktu Cena bez DPH
96003 id?.:267453 na dotaz Pistole ru?ní pro dvojkartuše 200 ml 1:1 a 2:10.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole vzduchová pro dvojkartuše 50 ml 1:1 a 2:1
art.n. balení produktu Cena bez DPH
97042 id?.:476898 na dotaz Pistole vzduchová pro dvojkartuše 50 ml 1:1 a 2:10.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Adaptér na jehly pro mixery 10 ks
art.n. balení produktu Cena bez DPH
97298 id?.:486510 na dotaz Adaptér na jehly pro mixery 10 ks0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole perist.50 ml se stojanem
art.n. balení produktu Cena bez DPH
98414 id?.:608966 Pistole perist.50 ml se stojanem0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole vzduchová pro dvojkartuše 200 ml 1:1 a 2:1
art.n. balení produktu Cena bez DPH
983437 id?.:218315 na dotaz Pistole vzduchová pro dvojkartuše 200 ml 1:1 a 2:10.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole ru?ní pro dvojkartuše 400 ml 1:1 a 2:1
art.n. balení produktu Cena bez DPH
983438 id?.:218312 na dotaz Pistole ru?ní pro dvojkartuše 400 ml 1:1 a 2:10.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Statický mixer 7,5-24 pro dvojkartuše 200 a 400 ml - 10 ks
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1487439 Statický mixer 7,5-24 pro dvojkartuše 200 a 400 ml - 10 ks0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Otvírák Al kartuší modrý
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.: 199830 Otvírák Al kartuší modrý0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole DW111 pro DK
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:610672 Pistole DW111 pro DK0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Teromix - statické míchadlo pro DK 250 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
172.10G id?.:780805 Teromix - statické míchadlo pro DK 250 ml

 
Pistole ru?ní pro kartuše 50 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
96005 id?.:363544 na dotaz Pistole ru?ní pro kartuše 50 ml0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole vzduchová pro dvojkartuše 400 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
983439 id?.:218311 na dotaz Pistole vzduchová pro dvojkartuše 400 ml 1:1 a 2:10.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Pistole akumulátorová COX
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1047326 Pistole akumulátorová COX0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
pro 300ml kartuše a 400 ml folie

 
Statický mixér pro Loctite 3090
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.1453183 Statický mixér pro Loctite 3090 (10 ks)0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Statický mixér 50ml S 10:1
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?. 1034575 Statický mixér 50ml S 10:1 (10 ks)0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Statický mixér 50ml pro V 5004
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.1467955 Statický mixér 50ml pro V 5004 (10 ks)0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Tryska pro Terostat SF
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.1305486 Tryska pro Terostat SF - úzký nást?ik0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.1470999 Tryska pro Terostat SF - široký nást?ik0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Tryska Standard 310 ml
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:581582 Tryska Standard 310 ml0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Flatstream
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1542650 Flatstream - distan?ní rozp?rka 5 ks0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:1542651 Flatstream - hadice + vnit?ní trubice (1 ks + 1 ks)0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:1542653 Flatstream - vnit?ní trubice náhradní 1 ks

 
Oh?ívací box DGX-BUS
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:796993 na dotaz Oh?ívací box DGX-BUS0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

 
Š??ra "O" kroužek
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142628 Š??ra "O" kroužek - pr?m?r 1,6 mm/8,5 m0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.: 142629 Š??ra "O" kroužek - pr?m?r 2,4 mm/8,5 m0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:142630 Š??ra "O" kroužek - pr?m?r 3,0 mm/8,5 m0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:142631 Š??ra "O" kroužek - pr?m?r 5,7 mm/8,5 m0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:142632 Š??ra "O" kroužek - pr?m?r 8,4 mm/8,5 m0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006