Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Teroson PU 8599 HMLC
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 450441 Teroson PU8599 HMLC (Terostat 8599 HMLC), obsah: 310 ml , balení: kartuše

Používá se za tepla (oh?ev min. 15 minut) - super rychlý - P?ezkoušená pasivní bezpe?nost již 15 minut po zasklení ov??ená bariérovou zkouškou vozu, opat?eného airbagy a figurinou upevn?nou pásem.

Vysoká po?áte?ní pevnost a upev?ovací síla . P?ipravenost k jízd? po 15 minutách.


 
Teroson PU 8597 HMLC
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 1467913 Teroson PU8597 HMLC (Terostat 8597 HMLC), obsah: 200 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?: 1467799 Teroson PU8597 HMLC (Terostat 8597 HMLC), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.1467916 Teroson PU8597 HMLC (Terostat 8597 HMLC), obsah: 400 ml, balení: foliová kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 20 Ks
id?.1467915 Teroson PU8597 HMLC (Terostat 8597 HMLC), obsah: 570 ml, balení: foliová kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 20 Ks

T?snicí hmota pro p?ímé zasklívání - rychlá

P?ipravenost k jízd? bez airbagu po 1 hodin?.
P?ipravenost k jízd? s airbagem po 4 hodinách.

Použití:
Zpracování za studena                                                                                                                  Interval pro zasklení 20 minut
Vlastnosti produktu jsou stejné s t?snící hmotou pro p?ímé zasklívání v opravá?ské sad? pro p?ímé zasklívání Terostat  8597.

Produkt 8597 vyprodání zásob, produkt 8597 HMLC dále v prodeji.

 


 
Teroson PU 8597 HLMC set
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 1507386 Teroson PU8597 HLMC set (Sada 8597 HMLC N)0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Opravá?ská sada pro p?ímé zasklívání
- rychlá.

Kompletní sada sestává z polyuretanové t?snící hmoty pro p?ímé zasklívání, Terostat - Primer, vln?né st?rky, kruhové trysky, ?isti?e, ?istící tkaniny a návodu k použití


 
Teroson PU 8596 set
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 450532 Teroson PU8596 set (Sada 8596) - Opravárenská sada pro p?ímé zasklívání 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Standardní sada 8596

Kompletní sada sestává z polyuretanové t?snící hmoty pro p?ímé zasklívání, Terostat-Primer, vln?né st?rky, kruhové trysky, ?isti?e, ?isticí tkaniny a návodu k použití.

Do vyprodání zásob


 
Teroson PU 8596
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 450533 Teroson PU8596 (Terostat 8596) - kartuše 310 ml0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

T?snící hmota pro p?ímé zasklívání - standardní

Možnost odjezdu opraveného vozidla bez airbagu - 2 hodiny, s airbegem - 6 hodin.

Základ jednosložkový PUR
Zpracování za studena
Interval zasklívání 25 minut
Produkt je identický s t?snící hmotou pro p?ímé zasklívání v opravá?ské sad? pro p?ímé zasklívání Terostat - 8596.
Do vyprodání zásob


 
Teroson RB 4100
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 804495 Teroson RB4100 (Terodicht ?erný), obsah: 310 ml ,balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Hmota pro ut?s?ování skel uložených v pryži na bázi butylu, odstranitelná o?ukáváním
Pro ut?s?ování nov? vkládaných, v pryži uložených p?edních, zadních a postranních skel mezi pryží a sklem, pop?. pryží a karoserií.


Použití:
- Po uschnutí plastická
- P?ebyte?ný materiál na skle a laku lze o?ukáním páskou Terostat odstranit
- T?sn?né plochy musí být ?isté a suché


 
Teroson RB 4120
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 800673 Teroson RB4120 (Terodicht Elastik), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Hmota pro ut?s?ování skel na bázi butylu
Ideální pro ut?sn?ní p?edních, zadních a postranních skel uložených v pryži.

- Velmi nestékavá
- Odolná v??i vod?
- Z?stává plastická
- Dobrá p?ilnavost i na vlhkých sklech

 
3863-Oprava vyh?ívání zadního skla
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 1151364 Loctite 3863 Oprava vyh?ívání zadního skla, obsah 2 g, balení: blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Souprava pro opravy vyh?ívání zadních skel.
Nejjednodušší oprava p?erušených nebo poškrábaných vodi?? vyh?ívání zadních skel. Vysoká vodivost.

Opravuje topné vodi?e až v délce 10 cm

 
319-Sada pro lepení zp?tného zrcátka
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 249998 29691 Lepení sklo/kov; Obsah: 5g/4ml; balení: blistr
Speciální sada Loctite pro lepení držák? zp?tných zrcátek z kovu na sklo. Vyrovnává r?znou tepelnou roztažnost a proto se také doporu?uje pro lepení kovových pá?ek a záv?s? u oto?ných okének.

- Doba fixace pouze cca 30 sekund

 
319-Sada pro lepení zp?tných zrcátek
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?. 195649 16945 Lepení zp?tných zrcátek; obsah: 0,5 g; balení: blistr
Speciální sada Loctite pro lepení držák? zp?tných zrcátek z kovu na sklo. Vyrovnává r?znou tepelnou roztažnost a proto se také doporu?uje pro lepení kovových pá?ek a záv?s? u oto?ných okének.

 - Doba fixace pouze cca 30 sekund.

 
Opravárenská sada poškození ?elních skel
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?. 1233745 na dotaz Opravárenská sada , obsah: , balení: sada 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?. 1234405 na dotaz Správková prysky?ice + injektor , balení: sada 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?. 1234525 na dotaz Dokon?ovací prysky?ice (dokon?ovací) , obsah: 15 ml, balení: lahev 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?. 1232590 na dotaz Lešticí pasta, obsah: 30 ml, balení: tuba 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?. 1234143 na dotaz Vytvrzovací folie, obsah: 35 mm, balení: role 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
 Sada na opravení poškození od kamínk? na ?elním skle.

 
Teroson PU 8630 HMLC
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?. 794668 Teroson PU8630 HMLC (Terostat 8630 2K HMLC), obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Používá se pro p?ímé zasklívání u osobních a  hlavn? nákladních automobli? a autobus?. Má dobrou stabilitu housenky, netámne nit. Nanáší se za tepla po 30-minutovém oh?evu pomocí pistole Power-Line II, otev?ená doba je 30 minut.

Je dokonalý pro velká ?elní skla, nezávisle na pov?trnostních podmínkách.


 
Teroson MS 9000 HMLC
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?. 871912 Teroson MS9000 HMLC (Terostat 9000 PL), obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Oprava ?elního skla - sada
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:504465 Sada pro opravu ?elního skla, obsah: 4,8 g, balení: blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Teroson PU 9096
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1230375 na dotaz Teroson PU9096 (Terostat 9096 PL), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Lepidlo nové generace pro snadné, rychlé, bezpe?né a bezprimerové (PL=Primerless) lepení skel. Umož?uje instalaci skla do 25 minut, spo?í primer, aktivátor a tudíž i ?as. Je šetrn?jší k pracovnímu prost?edí.

Vlastnosti:

 • Odjezd po montáži po 4 hodinách
 • Extrémní stabilita housenky
 • P?i odstavení housenky táhne minimální vlákno
 • Bariérová zkouška a dohled nad výrobním procesem TÜV
 • Expirace 12 m?síc?

 
Teroson PU 9097 HMLC set
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1234100 Teroson PU9097 HMLC set (Terostat 9097 HMLC - sada)0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Lepidlo nové generace pro snadné, rychlé, bezpe?né a bezprimerové (PL=Primerless) lepení skel. Umož?uje instalaci skla do 25 minut, spo?í primer, aktivátor a tudíž i ?as. Je šetrn?jší k pracovnímu prost?edí.

Vlastnosti:

 • Odjezd po montáži po 1 hodin?
 • Smyková pevnost 3 MPa (HM)
 • Nízká el. vodivost (LC)
 • Extrémní stabilita housenky
 • P?i odstavení housenky táhne minimální vlákno
 • Bariérová zkouška a dohled nad výrobním procesem TÜV
 • Expirace 12 m?síc?

Sada obsahuje:

 • 2 kartuše 310 ml
 • 2 ?isticí ubrousky
 • 3 m maskovací pásky
 • 2 trysky
 • Vy?ezávací strunu
 • Distan?ní podložky

 
Teroson PU 9097 HMLC
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1231001 Teroson PU9097 HMLC (Terostat 9097 HMLC), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Lepidlo nové generace pro snadné, rychlé, bezpe?né a bezprimerové (PL=Primerless) lepení skel. Umož?uje instalaci skla do 25 minut, spo?í primer, aktivátor a tudíž i ?as. Je šetrn?jší k pracovnímu prost?edí.

Vlastnosti:

 • Odjezd po montáži po 1 hodin?
 • Smyková pevnost 3 MPa (HM)
 • Nízká el. vodivost (LC)
 • Extrémní stabilita housenky
 • P?i odstavení housenky táhne minimální vlákno
 • Bariérová zkouška a dohled nad výrobním procesem TÜV
 • Expirace 12 m?síc?

 
Teroson PU 8519P
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1252496 Teroson PU8519P (Terostat 8519 P Primer), obsah:10 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 20 Ks
id?.:1178000 Teroson PU8519P (Terostat 8519 P Primer), obsah:25 ml balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1178026 Teroson PU8519P (Terostat 8519 P Primer), obsah:100 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

Primer/aktivátor na sklo, kov, lak, keramiku, n?které plasty a PUR - "vše v jednom" se nanáší na kovový rám, ?elní sklo a zbytek se?ízlé housenky. Má velmi krátkou dobu odpa?ení a vynikajicí ochranu proti UV zá?ení.

Aplikuje se na všechna okna automobil? za ú?elem podpory adheze lepidel/tmel? pro p?ímé zasklívání.

Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006