Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboží Zpět na začátek

 
Terotex-Super 3000 sv?tlý
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 782601 na dotaz Terotex Super 3000 sv?tlý , obsah: 1l , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Ochrana proti odlétajícímu kamení
Hustá potahová hmota obsahující rozpoušt?dla s optimální krycí schopností, pro ochranu proti korozi a náraz?m kamení u viditelných ?ástí vozidel, které lze rychle p?elakovat.
. Pro obnovení a dopln?ní ochrany z výroby proti odlétajícímu kamení u zadních kryt?, spojler?, ?elních ?ástí, prah? atd.
. P?ibarvení p?imícháním originálního auto laku (max. 30% podíl laku)

 
Terotex-Super 3000 ?erný
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 767199 Terotex Super 3000 ?erný , obsah: 1l , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Ochrana proti odlétajícímu kamení
Hustá potahová hmota obsahující rozpoušt?dla s optimální krycí schopností, pro ochranu proti korozi a náraz?m kamení u viditelných ?ástí vozidel, které lze rychle p?elakovat.
. Pro obnovení a dopln?ní ochrany z výroby proti odlétajícímu kamení u zadních kryt?, spojler?, ?elních ?ástí, prah? atd.
. Pro p?elakování p?i oprav? po nehod?

 
Teroson RB R2000 HS BK
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 767197 Teroson RB R2000 HS BK (Terotex Rekord 2000HS ?erný), obsah: 1 l , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Bezživi?ný potahový materiál bez bitumenu pro trvale elastickou ochranu proti korozi u spodk? vozidel.
. Pro dopln?ní z výroby naneseného povlaku ochrany spodku vozidla
. Pro potahování opravovaných díl?, nap?. blatník? a podb?h? kol a pro odhlu?n?ní

 
Teroson RB R2000 HS
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 767196 na dotaz Teroson RB R2000 HS WH (Terotex Rekord 2000HS sv?tlý), obsah: 1 l , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:767198 Teroson RB R2000 HS GY (Terotex Record 2000HS šedý), obsah:1 l, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
P?elakovatelný potahový materiál pro trvale elastickou ochranu proti korozi s vysokou odolností proti stárnutí, ur?ený pro ochranu spodk? vozidel.
. Pro dopln?ní z výroby nanesené ochrany spodku vozidla
. Pro potahování opravovaných díl? a pro odhlu?n?ní

 
Teroson WX970 UBC
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 794862 Teroson WX970 UBC (Terotex Wax Anthrazit), obsah: 1 l , balení: dóza 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Prost?edek ochrany proti korozi pro spodky vozidel

Bezproblémový potahový materiál používaný jako krycí ochrana proti korozi na spodek vozidel.
. Pro dopln?ní ochranných potah? z výroby na bázi PVC, PVC -vosk, bitumen/kau?uk a kau?uk/ prysky?ice
. Pro opravy a následné ošet?ení
. Pro zakrytí barvy v podb?hu kola p?i opravách po nehod?

Za?ízení pro zpracování: Bezvzduchový p?ístroj SATA 14:1


 
Ochrana spodku ve spreji ?erná
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 803863 ?erná ochrana spodku ve spreji , obsah: 500 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Ochrana proti od?ru - sprej, ?erný
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 787643 Ochrana proti od?ru - ?erná , obsah: 500 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Jemn? rozprašovatelná potahová hmota na bázi um?lých prysky?ic pro opravá?ské práce ochranných povlak? ?elních kryt?, zadních kryt? a prah? dve?í.
. Originální ?erná protiabrazivní struktura
. Pro menší práce a opravy po nehodách
. Pro dopln?ní povlaku ochrany proti od?ru na bázi PVC

 
Teroson WX210
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.795890 Teroson WX210 (Multi-voskový sprej), obsah:500 ml, balení:sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 24 Ks

 
Teroson WT S3000
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1335491 Teroson WT S3000 LT (Terotex Super 3000 Aqua sv?tlý), obsah: 1 l, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:882415 Teroson WT S3000 BK (Terotex Super 3000 aqua), obsah:1 l, balení:dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Ochrana proti od?ru pro p?ední a zadní nárazníky, podvozek vozidla, podb?hy kol, která je p?elakovatelná, brousitelná a materiál je bez obsahu rozpoušt?del.

 
Teroson WT R2000 BK
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1335490 Teroson WT R2000 BK (Terotex Record 2000 Aqua ?erný), obsah:1 l, balení:dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údržbu a čištění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajišťování šroubů l Údržba - čištění l Upevňování l Plošné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čištění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006