Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
MO-Universal
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:232429 8201 MO-Universal, obsah:400 ml, balení:sprej 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?:841026 MO-Universal , obsah: 4,5 l , balení: kanystr 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
4-násobn? ú?inný. Rozprašuje v každé poloze.

Použití:
. Uvol?uje rez, šrouby, matice, a záv?sy.
. Odstra?uje sk?ípání u všech pohyblivých díl?.
. Chrání p?ed zreznutím.
. Chrání zapalovací soustavu p?ed vlhkostí a usnad?uje startování aut.


 
8151-Mazný kov
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:224359 Mazný kov 8151 , obsah: 150 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:142257 Mazný kov 8151 , obsah: 50 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 24 Ks
id?:142404 Mazný kov 8151 , obsah: 300 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Pasta proti zad?ení na bázi hliníku pro šrouby, matice trubky, vým?níky tepla apod. Chrání kovy p?ed korozí. Zajiš?uje snadnou demontáž i po letech. Snižuje t?ení a opot?ebení vyhlazením povrch?.
Použití:
. Zamezuje zablokování a korozi i p?i vysokých teplotách.
. Použitelné až do 1100°C.
. Nap?. pro šrouby výfukového potrubí,spojení kola s nábojem.
. Usnad?uje demontáž i po letech.


 
Teroson VR500
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:883259 Teroson VR500 (Plastilube), obsah: 5,5 ml , balení: sá?ek 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 100 Ks
Proti sk?íp?ní kotou?ových a bubnových brzd, záv?s? dve?í a vedení seda?ek.
Ideální pro systémy centrálního mazání a transportní systémy.
. Vhodné pro ABS.
. Nevodivé.
. Absolutn? nestékavé a vodovzdorné.
. Pro snadnou montáž a demontáž, chrání p?ed korozí.
. Neobsahuje m??.
. Bez kyselin.

 
8021-Silikonový sprej
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:232368 Silikonový sprej / 8021, obsah:400 ml, balení:sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Bezbarvý, vodu odpuzující kluzný prost?edek chránící p?ed korozí. Chrání p?ed zamrzáním a odstra?uje hluky. Odolává teplotám do 200°C. Vyhovuje potraviná?ským p?edpis?m.
. Speciáln? ur?en pro plastové a pryžové díly.
. Neobsahuje freony.
. Použitelný jako mazací nebo ochranný prost?edek.

 
8154-Montážní pasta s MoS2
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:303135 Montážní pasta s MoS2 8154, obsah:400 ml, balení:sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Používá se p?i montáži p?esn? lícovaných sou?ástek (ložiska, p?evodová kola, kartá?e apod.), pro mazání siln? namáhaných a zat?žovaných díl? jako ložiska, ozubená kola, šrouby, šoupátka, kladky atd. Je ideální pro stacionární a pomalu se pohybující díly. Brání v zadírání lisovaných uložení. Snižuje nebezpe?í opot?ebení p?i rozb?hu.
. Na bázi minerálních olej?, obsahuje lithiové složky.
. Obsahuje MoS2 pro zajišt?ní nouzového chodu.
. Použitelné až do 450°C

 
Bílá vazelína
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:341672 Bílá vazelína , obsah: 400 ml, balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
P?ilnavé st?íkatelné mazivo
Bílá vazelína je p?ilnavé bílé st?íkatelné mazivo s vynikajícími mazacími a protikorozními vlastnostmi.
Použití: pro mechanické pohony jako ?et?zy, ozubená kola, pákové mechanizmy atd.
. Odpuzující vodu.
. Bránící opot?ebení.
. Prodlužuje životnost mazaných díl?.

 
8065-Anti Seize - pasta proti zad?ení s m?dí
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:525381 Anti Seize - pasta proti zad?ení s m?dí: 20 g , balení: ty?inka 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Pasta proti zad?ení na bázi m?di pro šrouby, matice trubky, vým?níky tepla apod.

Typická použití: šrouby na výfukovém potrubí na t?menech kotou?ových brzd.


 
Teroson VR710
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:877784 Teroson VR710 (Fettspray), obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
8007-8008-Anti Seize-pasta proti zad?ení m?d?ná
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255795 Anti Seize-pasta proti zad?ení m?d?ná/8007, obsah: 400 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:503147 Anti Seize-pasta proti zad?ení m?d?ná/8008, obsah: 453 g, balení: dóza se št?tcem0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Pasta proti zad?ení na bázi m?di pro šrouby, matice trubky, vým?níky tepla apod.

Typická použití: šrouby na výfukovém potrubí na t?menech kotou?ových brzd.


 
8009-Anti Seize-pasta proti zad?ení ?erná
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:504219 Anti Seize Heavy Duty-pasta proti zad?ení ?erná/8009, obsah: 453 g, balení: dóza se št?tcem0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Pasta proti zad?ení bez kovu s dlouhodobým mazným ú?inkem na všech kovech, v?etn? nerezav?jících ocelí a titanových slitin.

 
8013-Anti Seize-pasta proti zad?ení N-7000
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:504588 Anti Seize-pasta proti zad?ení N-7000/8013, obsah: 454 g, balení: dóza se št?tcem0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Tmav? šedá vysoce ?istá pasta proti zad?ení bez kovu s vynikající chemickou odolností. Doporu?ená pro nerezav?jící ocel. Ideální pro použití v jaderné energetice.

 
8023-Anti Seize-pasta proti zad?ení odolná vod?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:504618 Anti Seize-pasta proti zad?ení odolná vod?/8023, obsah: 453 g, balení: dóza se št?tcem0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
?erná pasta proti zad?ení s mimo?ádnou odolností proti vymytí vodou.

 
8030-8031-?ezný olej
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1324500 ?ezný olej/8030, obsah:250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1324497 ?ezný olej/8031, obsah: 400 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Lze jej použít p?i vrtání, soustružení frézování a ?ezání závit? do oceli a v?tšiny neželezných kov?. Je speciáln? ur?en pro použití p?i obráb?ní nerezové oceli. Chrání ?ezné nástroje za provozu, prodlužuje jejich životnost, zlepšuje ?ezné vlastnosti.


 
8101-Olej na ?et?zy
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:303134 Olej na ?et?zy/8101, obsah: 400 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Vhodný k mazání nekrytých mechanism?, nap?. p?evodových ?et?z?, ozubených kol, hnacích lan. Zlepšuje plynulost pohybu, odolává vod? a teplotám do 170°C.

 
8103-Mazací tuk s MoS2
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1118251 Mazací tuk s MoS2/8103, obsah: 400 g, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1118252 Mazací tuk s MoS2/8103, obsah: 1 l, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
Vhodný k mazání valivých kuželíkových a vále?kových ložisek, kluzných ložisek, drážkových h?ídel? vodicích šroub? a kluzných vedení. Snáší velká zatížení p?i st?edních a vysokých rychlostech, lze jej použít i ve vlhkém prost?edí, má vysokou tepelnou odolnost do 150°C.

 
8104-Silikonový tuk pro potravin. ú?ely
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1652339 Silikonový tuk pro potravin. ú?ely/8104, obsah: 75 ml, balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 20 Ks
id?.:1652337 Silikonový tuk pro potravin. ú?ely/8104, obsah: 1 l, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
Vhodný k mazání v?tšiny elastomerních a plastových sou?ástek, pro ventily a t?sn?ní aparatur na zpracování potravin, v?etn? mokrých aplikací. Má vysokou tepelnou odolnost do 200°C.

 
8105-Minerální tuk pro potravin. ú?ely
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1117830 Minerální tuk pro potravin. ú?ely/8105, obsah: 400 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Vhodný k mazání valivých a kluzných ložisek, otev?ených p?evod? a kluzných vedení v potraviná?ském a farmaceutickém pr?myslu. Odolává teplotám do 150°C.

 
8150-Mazný kov-pasta proti zad?ení s hliníkem
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142256 Mazný kov-pasta proti zad?ení s hliníkem/8150, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:197472 Mazný kov-pasta proti zad?ení s hliníkem/8150, obsah: 1 kg, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

Pasta proti zad?ení na bázi hliníku pro šrouby, panty, matice trubky, vým?níky tepla apod. Je ideální pro stacionární a pomalu se pohybující díly, snáší velká zatížení, odolává teplotám do 1100°C.

Typické použití: spojení kola s nábojem.


 
8156-Mazivo bez kovu
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1118299 Mazivo bez kovu 8156, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Bílá pasta proti zad?ení bez obsahu kovu. Doporu?uje se v p?ípadech, kdy je nutná ?istota provozu. M?že být aplikována na nerezovou ocel, slitiny m?di, lze ji používat ve vlhkém prost?edí i v jiných b?žných aplikacích. Je ideální pro stacionární a pomalu se pohybující díly, má tepelnou odolnost do 900°C.

 
8191 - Povlak s MoS2 (protit?ecí suchá úprava)
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142532 Povlak s MoS2, obsah: 400 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite 8191 povlak s MoS2  aerosol snižuje t?ení, rychle zasychá na vzduchu a chrání povrchy p?ed t?ením a korozí. Zlepšuje ú?innost olej? a tuk? v rozmezí teplot  -180°C až +450°C.

 
8192 - Suché mazivo s PTFE (protit?ecí suchá úprava)
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142533 Suché mazivo s PTFE, obsah: 400 ml, balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite 8192 povlak PTFE spl?uje požadavky sm?rnic CNERNA 1992 pro ptraviná?ské použití. Je ideální pro mazání dopravníkových pás?, kluzných vedení  a va?ek v rozmezí teplot -180°C až +260°C.

 
8201 - 5-ti ú?elový sprej
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142730 5-ti ú?elový sprej, obsah:400 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite 8201 p?tiú?elový sprej uvol?uje, maže, ?istí, odstra?uje vlhkost a chrání proti korozi. Je ideální pro lehké mazání kov? a uvol?ování sestavených ?ástí v rozmezí teplot -20°C až +120°C.
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006