Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
7075-Aktivátor
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:195802 Aktivátor/7075, obsah: 946 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks
se používá pokud je požadována zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních konstruk?ních produkt? LOCTITE. Je zejména vhodný pro aplikace na pasivních kovech nebo neaktivních povrchách a tam, kde je velká spára.

 
7471-Aktivátor T
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142474 Aktivátor T/7471, obsah: 150 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:399521 Aktivátor T/7471, obsah: 500 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

 
7386-Aktivátor k multibondu
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142475 Aktivátor k multibondu/7386, obsah: 500 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
je ur?en pro spušt?ní vytvrzení houževnatých akrylátových lepidel LOCTITE.

 
7025-Aktivátor AC
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142473 Aktivátor AC/7025, obsah: 150 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Používá se pokud je vyžadováno urychlení kyanoakrylátových lepidel LOCTITE. Je speciáln? doporu?ený pro nepravidelné povrchy, jako je d?evo nebo kámen, kde se mohou vyskytovat velké spáry. Tyto spáry mohou pojmout v?tší množství lepidla, které by bez aktivátoru vytvrzovalo velice pomalu. LOCTITE 7025 je rovn?ž doporu?en pro pórézní materiály.

 
7457-Aktivátor CA
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:195660 Aktivátor CA/7457, obsah: 18 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
se používá pokud je požadováno urychlení kyanoakrylátových lepidel LOCTITE. M?že být použit p?ed nebo po nanesení lepidla. P?ítomnost p?edem aplikovaného produktu m?že být zjišt?na díky fluorescenci. Byl vytvo?en tak, aby poskytoval spolehlivou životnost na sou?ástech. Tento produkt je obzvláš? vhodný pro nanášení na p?edem aplikovaná kyanoakrylátová lepidla pro urychlení fixace. Typické aplikace zahrnují zajiš?ování drát? a cívek na deskách plošných spoj?, zajišt?ní nastavených sou?ástí proti manipulaci, nastavování doraz?, vodítka b?it? a vyztuhy lepenky.

 
737-Aktivátor k multibondu
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:195704 Aktivátor k multibondu/737, obsah: 120 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

 
7455 Aktivátor CA
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:231985 Aktivátor CA /7455, obsah: 25 ml, balení: sprej (aerosol)0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:135327 Aktivátor CA/7455, obsah: 500 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Aplikuje se p?ed a po lepení. P?i nanesení po slepení zajiš?uje rychlé vytvrzení vte?inových lepidel. Je vhodný k použití na všechny plasty.

 
Loctite SF 734
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142468 Aktivátor F/734, obsah: 150 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
se používá pokud je vyžadována zvýšená rychlost anaerobních konstruk?ních produkt? LOCTITE. Je zejména doporu?en pro aplikace na pasivních kovech nebo neaktivních povrchách a tam, kde je velká spára.

 
770-Polyolefin primer
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142624 Polyolefin primer/770 , obsah: 10 g , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:88609 Polyolefin primer/770, obsah: 300 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Primer pro lepení plast? lepidly na bázi kyanoakrylát?. Používá se pro nepolární plastické hmoty, jako je polyetylén, polypropylén, silikony, termoplastické elastomery, PTFE a podobné. Fluoreskuje pod UV zá?ením.

 
7239-Universální primer
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:333360 Universální primer/7239, obsah: 4 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 144 Ks
Univerzální bezbarvý primer na obtížn? lepitelné plasty vhodný pro použití na všech pr?myslov? používaných hmotách, zvyšuje adhezi vte?inových lepidel.

 
7649-Aktivátor N
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142479 Aktivátor N/7649, obsah: 150 ml, balení: sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:135252 Aktivátor N/7649, obsah: 500 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

 
7240-Aktivátor
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:333369 Aktivátor 7240, obsah: 90 ml, balení:sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Loctite Aktivátor 7387
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:135276 7387 Aktivátor k multibondu, obsah:50 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 20 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006