Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Loctite EA 3421
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:255074 Univerzál.epoxid.lepidlo odolné vod?/3421, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:254055 Univerzál.epoxid.lepidlo odolné vod?/3421, obsah: 200 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:431940 na dotaz Univerzál.epoxid.lepidlo odolné vod?/3421-tvrdidlo, obsah: 1 kg, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks

Lepidlo 3421 je dvousložkové epoxidové lepidlo, které se po smíchání pomalu vytvrzuje p?i pokojové teplot?. Jde o lepidlo pro všeobecné použití, které po vytvrzení vykazuje vysokou pevnost a vysokou odolnost proti vlhkosti a vod?.
Oblasti použití:
Schopnost vypl?ovat spáry ?iní toto lepidlo vhodné pro lepení neobrobených nebo vzájemn? špatn? p?izp?sobených kovových, keramických, d?ev?ných a ne-m?k?ených plastových ?ástí.

 
3423- Univerzál.epoxid.lepidlo nestékavé
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:254039 Univerzál.epoxid.lepidlo nestékavé/3423, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Lepidlo 3423 je dvousložkové vysoce viskózní tixotropní epoxidové lepidlo, které se po smíchání vytvrzuje p?i pokojové teplot?. Má vynikající chemickou odolnost.
Tixotropní vlastnosti ?iní toto lepidlo vhodné pro spojování hrubých vertikálních povrch? kov?, keramiky, d?eva a nem?k?ených plastických hmot se ší?kou spáry až 3 mm.

 
Loctite EA 3422
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:254038 Rychle vytvrzující epoxid.lepidlo st?.viskózní/3422, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Lepidlo 3422 je dvousložkové epoxidové lepidlo, které se po smíchání rychle vytvrzuje p?i pokojové teplot?. Jde o nestékající lepidlo pro všeobecné použití, které po vytvrzení vykazuje vysokou pevnost na celé ?ad? podklad?.

 
Loctite EA 3425
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:254040 Houževnaté epoxid.lepidlo nestékavé/3425, obsah:50 ml, balení: dvojkartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:254064 na dotaz Houževnaté epoxid.lepidlo nestékavé/3425, obsah:200 ml, balení: dvojkartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Lepidlo 3425 je dvousložkové vysoce viskózní tixotropní epoxidové lepidlo, které po smíchání vytvrzuje p?i pokojové teplot?.
Oblasti použití:
Spojování hrubých vertikálních povrch? kov?, keramiky, d?eva a nem?k?ených plastických hmot se ší?kou spáry až 3 mm. Po vy tvrzení lze lepidlo vybrousit do hladka.

 
Loctite EA 3430
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:242865 Rychlý epoxid/ 3430, obsah: 24 ml , balení: dvojst?íka?ka 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:843054 Rychlý epoxid/ 3430 , obsah: 50 ml , balení: dvojkartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:843759 Rychlý epoxid/ 3430, obsah: 200 ml , balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Lepidlo 3430 je dvousložkové universální epoxidové lepidlo, které slouží ke spojování nejr?zn?jších materiál?, jak stejných, tak r?znorodých. Vytvrzuje se p?i nízkých teplotách a rovn?ž i p?i nanesení v silné vrstv?.
. rychle se vytvrzující dvousložkové universální lepidlo
. bezrozpoušt?dlové
. dobrá schopnost vypl?ování spár, vytvrzování p?i jakékoliv tlouš?ce vrstvy
. rozmezí teplot: -40 ... + 120°C

 
3463-Metal Magic Steel
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:265628 Metal Magic Steel/ 3463 , obsah: 114 g , balení: ty?inka 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 24 Ks
id?.:396913 Metal Magic Steel/3463, obsah: 50 g, balení: blistr0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Opravárenský tmel k prohn?tení.
Loctite 3463 je opravárenský epoxidový tmel pln?ný ocelovým prachem, s vysokou adhesí a pevností v tlaku, který m?že být strojn? obráb?n, vrtán atd. Použití zahrnuje opravy nenosných ?ástí odlitk?, opravy potrubí a podobn?.

. doba zpracovatelnosti 3 minuty
. doba vytvrzení 10 min
. rozmezí teplot: -30 ... + 120°C
. odstra?uje net?snosti potrubí a nádrží


 
Chemický kov
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1501168 Chemický kov , obsah: 85 g , balení: blistr 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 18 Ks
Loctite Chemický kov spojuje kovy, kámen, d?evo, d?evovláknité desky, porcelán, keramiku, bakelit atd. v libovolných kombinacích. Vytvrzuje se b?hem 10 minut, bez ohledu na tlouš?ku aplikované vrstvy.

. rychle tvrditelná výpl?ová hmota a lepidlo pro universální použití
. vysoce odolný v??i p?sobení chemikálií


 
3450-Tekutý kov
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1885776 Tekutý kov/3450 , obsah: 25 ml , balení: dvojst?íka?ka 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 50 Ks
Epoxidové dvousložkové lepidlo pln?né minerály ur?ené pro opravy ocelových a litinových ?ástí vyžadujících vysokou pevnost. Vytvrzuje rychle. Tekuté.
Použití:
. Opravy d?r, prasklin a nesprávn? vyvr taných otvor? v kovu.
. Opravy zkorodovaných p?írub a potrubí.
. Náhrada rozbitých díl?.
. Po vytvrzení dále mechanicky opracovatelný.
. Teplotní rozsah: až do + 120°C

 
3471-Kovem pln?né epoxidové lepidlo
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:229176 Kovem pln?né epoxidové lepidlo/3471, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Dvousložkový epoxidový tmel s ocelovým plnidlem pro opravy a renovaci opot?ebených kovových sou?ástek. Ideální pro opravu trubek a odlitk? ve sk?íních a sou?ástech stroj?.

 
3472- Kovem pln?né epoxidové lepidlo
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:229175 Kovem pln?né epoxidové lepidlo/3472, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Dvousložkový epoxidový tekutý tmel s ocelovým plnidlem, ur?ený pro opravy a renovaci opot?ebených sou?ástek. Ideální pro výrobu forem, model?, ná?adí a p?ípravk?.

 
3473- Kovem pln?né epoxidové lepidlo
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:229174 Kovem pln?né epoxidové lepidlo/3473, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Dvousložkový rychle tuhnoucí epoxidový tmel s ocelovým plnidlem, ur?ený pro nouzové opravy a renovaci opot?ebených sou?ástek. Ideální pro rychlé opravy, výrobu forem, model?, ná?adí a p?ípravk?.

 
3474- Kovem pln?né epoxidové lepidlo
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:195891 Kovem pln?né epoxidové lepidlo/3474, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Dvousložkový epoxidový tmel s minerálním plnidlem, které vytvá?í samomazný povrch snižující opot?ebení kluzem u pohybujících se sou?ástí. Ideální pro opravy kovových povrch?, na které p?sobí t?ení.

 
3475- Kovem pln?né epoxidové lepidlo
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:229173 Kovem pln?né epoxidové lepidlo/3475, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Dvousložkový epoxidový tmel s hliníkovým plnidlem, ur?ený pro opravy a renovaci opot?ebených sou?ástek. Ideální pro opravu odlitk? a trhlin ve sk?íních a sou?ástech stroj?.

 
Loctite EA 3478
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1370730 Superior Metal, obsah: 453 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks

 
3479- Kovem pln?né epoxidové lepidlo vysokoteplot.
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:195826 Kovem pln?né epoxidové lepidlo vysokoteplot./3479, obsah: 500 g, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Dvousložkový epoxidový tmel s hliníkovým plnidlem, ur?ený pro opravy a renovaci opot?ebených sou?ástek, používaných za vysoké provozní teploty.

 
Loctite EA 9455
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:451278 Rychle vytvrzující epoxid.lepidlo/9455, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:451279 na dotaz Rychle vytvrzující epoxid.lepidlo/9455, obsah: 200 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
P?timinutové tekuté dvousložkové epoxidové lepidlo vytvá?ející opticky ?irou vrstvu s vysokou pevnosí a odolností v??i ráz?m, navíc je pružné (pr?tažnost: 80%). Ideální pro lepení a zalévání optických sou?ástek jako jsou senzory a ?o?ky.

 
Loctite EA 9461
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:451233 Houževnaté epoxid.lepidlo nestékavé/9461, obsah: 400 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:451232 Houževnaté epoxid.lepidlo nestékavé/9461, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Houževnaté dvousložkové lepidlo vhodné pro aplikace, kde se požaduje vysoká odolnost proti loupání. Ideální pro slepování r?znorodých materiál? jako laminát, SMC a kompozit?.

 
Loctite EA 9514
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:468342 Houževnaté epoxid.lepidlo pevné/9514, obsah: 300 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 5 Ks
Houževnaté jednosložkové epoxidové lepidlo vhodné pro vypl?ování spár a trhin. Je vhodné pro vytvrzování induk?ním oh?evem, má vysokou odolnost proti namáhání smykem a loupáním a vysokým provozním teplotám (180°C). Ideální pro aplikace jako je lepení filtr? a magnet?.

 
Loctite EA 9464
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:451246 Houževnaté epoxid.lepidlo/9464, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Houževnaté dvousložkové lepidlo vhodné pro aplikace, kde se požaduje rychlé vytvrzení a vysoká odolnost proti loupání. Ideální pro slepování r?znorodých materiál? jako laminát, SMC a kompozit?.

 
Loctite EA 9466
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:451199 Houževnaté epoxid.lepidlo odolné chemikáliím/9466, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:451200 Houževnaté epoxid.lepidlo odolné chemikáliím/9466, obsah: 400 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:446320 na dotaz Houževnaté epoxid.lepidlo odolné chemikáliím/9466-tvrdidlo, obsah: 1 kg, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks
Víceú?elové houževnaté dvousložkové lepidlo vhodné pro aplikace, které vyžadují delší dobu zpracovatelnosti a vysokou pevnost. Ideální pro lepení r?zných materiál? jako kov?, keramiky a plast?.

 
Loctite EA 9483
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:451149 Univerzální epoxidové lepidlo ultra ?iré/9483, obsah: 50 ml, balení: dvoukartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:451150 na dotaz Univerzální epoxidové lepidlo ultra ?iré/9483, obsah: 400 ml, balení: dvoukartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:451160 na dotaz Univerzální epoxidové lepidlo ultra ?iré/9483-prysky?ice, obsah: 1 kg, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks
id?.:451161 na dotaz Univerzální epoxidové lepidlo ultra ?iré/9483-tvrdidlo, obsah: 1 kg, balení: dóza0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks
Víceú?elové dvousložkové epoxidové lepidlo s nízkou navlhavostí pro lepení a zalévání v p?ípadech, kde se vyžaduje optická ?irost a vysoká pevnost lepeného spoje. Ideální pro lepení dekora?ních p?edm?t?, vitrín apod.

 
Loctite EA 9489
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:451183 na dotaz Univerzální epoxidové lepidlo pružné odolné ráz?m/9489, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Víceú?elové dvousložkové epoxidové lepidlo vhodné pro lepení velkých ploch a snížení nap?tí ve spoji. Má prodlouženou dobu zpracování, vysokou odolnost proti ráz?m, je pružné (pr?tažnost: 60%). Ideální pro lepení materiál? jako laminát, SMC, kompozity a pryže.

 
Loctite EA 9484
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:451165 Univerzální epoxidové lepidlo/9484, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Víceú?elové dvousložkové epoxidové lepidlo vhodné pro snížení nap?tí ve spoji. Má vysokou odolnost proti ráz?m, je pružné (pr?tažnost: 20%). Ideální pro lepení materiál? jako laminát, SMC, kompozity a pryže.

 
Loctite EA 9492
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:468287 Vysokoteplotní epoxidové lepidlo st?.viskózní/9492, obsah: 50 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:468314 Vysokoteplotní epoxidové lepidlo st?.viskózní/9492, obsah: 400 ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Dvousložkové epoxidové lepidlo odolávající vysokým teplotám (180°C), vhodné pro univerzální použití. Ideální pro lepení elektronických sou?ástek a fotošablon.

 
Loctite EA 9502
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:468325 na dotaz Vysokoteplotní epoxidové lepidlo/9502, obsah: 300 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 5 Ks
Jednosložkové epoxidové lepidlo odolávající vysokým teplotám (180°C) s vysokou schopností zapln?ní spáry a lepení nejr?zn?jších materiál?. Ideální pro lepení magnet?, olejových filtr? a sou?ástek pod kapotou.

 
Loctite EA 9480
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1265772 9480-Epoxidové lepidlo - potraviná?ský atest (2:1), obsah:50ml, balení:dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:1268713 9480-Epoxidové lepidlo - potraviná?ský atest (2:1), obsah:400ml, balení:dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

 
Loctite EA 9497
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1034745 9497-Epoxidové lepidlo teplotn? vodivé (2:1), obsah:50 ml, balení:dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:1034746 9497-Epoxidové lepidlo teplotn? vodivé (2:1), obsah:400 ml, balení:dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006