Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Loctite 401
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:195904 Loctite 401 (Vte?inové lepidlo Loctite 401), obsah: 3 g , balení: blistr 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1922764 Loctite 401 (Vte?inové lepidlo Loctite 401), obsah: 20 g , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:149336 Loctite 401 (Vte?inové lepidlo Loctite 401), obsah: 50 g , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:241870 Loctite 401 (Vte?inové lepidlo Loctite 401), obsah: 3 g , balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:142578 Loctite 401 (Vte?inové lepidlo Loctite 401), obsah: 500 g , balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 4 Ks
Univerzální vte?inové lepidlo nízkoviskózní pro všeobecné použití, lepí v?tšinu materiál?. Je vhodné na pórézní podklady jako je d?evo, papír, k?že, korek a tkanina, jakož i na kyselé povrchy, nap?. chromátované nebo galvanizované. Velmi dobré pro spojování ?ástí s malou spárou. Jehla v uzavíracím klobou?ku zabra?uje ucpávání špi?ky zatuhlým lepidlem. Pr?myslová specifikace Loctite 401.

Oblasti použití:

- spojování ?ástí ze syntetických materiál? b?hem n?kolika vte?in
- obzvlášt? rychlé vytvrzování

 
Loctite 454
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:195906 Loctite 454 (Vte?inové lepidlo Loctite 454), obsah: 3 g , balení: blistr 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:195657 Loctite 454 (Vte?inové lepidlo Loctite 454), obsah: 3 g , balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:195678 Loctite 454 (Vte?inové lepidlo Loctite 454), obsah: 20 g , balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:88526 Loctite 454 (Vte?inové lepidlo Loctite 454), obsah: 300 g, balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Vte?inové lepidlo pro všeobecné použití k lepení kov?, sendvi?ových materiál?, d?eva, korku, p?nových materiál?, k?že, lepenky, papíru, sádrových p?edm?t? nebo neglazované keramiky ve form? gelu. M?že být aplikováno na plochy ve svislé poloze nebo nad hlavou - neskapává a nestéká a/nebo pro v?tší spáry.

 
Loctite 406
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1922763 Loctite 406 (Vte?inové lepidlo Loctite 406), obsah: 20 g , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1437124 Loctite 406 (Vte?inové lepidlo Loctite 406), obsah: 50 g , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:142581 Loctite 406 (Vte?inové lepidlo Loctite 406), obsah: 500 g , balení: lahev 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
id?.:142457 Loctite 406/770 (Polyolefin sada 406/770), obsah: 20/10g , balení: blistr 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Nízkoviskózní vte?inové lepidlo pro lepení plastických hmot a pryže v?etn? EPDM, NBR, SBR. Spojuje nitrilovou pryž b?hem 1 - 5 vte?in. Pro obtížn? lepitelné plasty (polyetylén, polypropylén, PTFE, termoplastická pryž, silikonová pryž) se používá s primerem 770 na polyolefiny.

 
Teroson PU6700
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 264880 Teroson PU6700 (Teromix 6700), obsah: 50 ml , balení: dvojkartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
Dvousložkové lepidlo
Teromix-6700 je obvzvlášt? vhodné pro ut?s?ování a lepení šv? a spár v podb?zích kol mezi postranním panelem a podb?hem, k lepení plastových schránek na rezervní kolo v podlaze zavazadlového prostoru nebo k upev?ování krycích panel? (dve?e, podb?hy). Teromix-6700 slouží rovn?ž jako ú?inný prost?edek proti korozi ?ástí karoserie, nap?. mezi podb?hy a blatníky, v lemech dve?í, vík a kryt?.

Vlastnosti:

- p?elakovatelný
- bez rozpoušt?del
- p?ed vytvrzováním je možné ?ásti karosérie bodov? sva?ovat
- dobrá ochrana proti korozi, výborná odolnost v??i chemikáliím

Systém Teromix se skládá z ru?ní pistole Teromix, dvojité kartuše Teromix-6700 a sm?šovací trysky (statický sm?šova?).

 
Terokal 2444
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:444650 Terokal 2444 , obsah: 175g , balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:444651 Terokal 2444 , obsah: 340 g , balení: dosa 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:238403 Terokal 2444 , obsah: 670g , balení: dosa 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Lepidlo na pryžové profily

Kontaktní lepidlo pro pevné lepení materiál? z kompaktní i p?nové pryže, materiál? z pružné p?ny, k?že, plsti a isola?ních materiál? (nap?. Terodem-SP 100 alu) na pryž, kov (neopracovaný, opat?ený základním nát?rem nebo vypalovacím lakem), d?ev?né a polyesterové materiály, lepenku a nem?k?ený PVC.

Vlastnosti:

- vysoká p?ilnavost (dodržte dobu odpa?ování 5-10 minut)
- dobré kontaktní vlastnosti

 
Teroson PU9100, PU9200
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1896975 Teroson PU9100 GY (Terostat 9100 1KPUR - šedý) , obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1896977 Teroson PU9100 WH (Terostat 9100 1KPUR - bílý), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.1896972 Teroson PU9200 BK (Terostat 9200 1K-PUR ?erný), obsah 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Lepicí a t?snicí hmota
Ú?inná adhezní t?snicí hmota pro všechny práce zahrnující ut?s?ování, lepení a rychlé p?elakování.

Oblasti použití:

Viditelné švy a b?žné spáry u p?ednich a zadních krycích plech?, zadním ?ele, v motorovém prostoru, na podlaze zavazadlového prostoru a podlaze kabiny, na bo?nicích, v podb?zích, na spodku karoserie, palivové nádrži, blatnících, obrubách.

- p?elakovatelný také s dvou složkovými laky
- stabilní
- možnost vyhlazení a vyrovnání
- p?elakovatelný základovými nát?ry a plni?i po vytvrzení

 
Terostat PU 92
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 739216 na dotaz Terostat PU 92 - bílý, obsah: 570 ml, balení: foliová kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 16 Ks
id?: 742582 Terostat PU 92 - ?erný, obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?: 742584 na dotaz Terostat PU 92 - ?erný , obsah: 570 ml , balení: foliová kart. 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 16 Ks
id?: 742460 Terostat PU 92 - šedý, obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Lepicí a t?snicí hmota
Jednosložková adhezní t?snicí hmota pro lepení a trvale elastické ut?s?ování kov? a plast?, p?edevším pro spojování se?izovatelných ?ástí, jako jsou nap?íklad spojlery, ozdobné lišty apod.

Vlastnosti:

- silná p?ilnavost k neopracovaným podklad?m, podklad?m opat?eným základním i vrchním nát?rem
- nekorozívní
- lze natírat
- stabilní

 
Loctite AA330
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142572 Loctite AA330 (Univerzální lepidlo Multibond 330), obsah: 50ml, balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:135407 Univerzální lepidlo Multibond 330, obsah: 315 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?.:232723 Loctite AA330 (Univerzální lepidlo Multibond), obsah:1 l, balení:lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Lepidlo Multibond 330 je jednosložkové konstruk?ní lepidlo s vysokou viskositou pro spojování široké ?ady materiál?. K vy tvrzení produktu dochází p?i jeho uzav?ení mezi t?sn? dosedající lepené ?ásti za pomoci primeru 7386.

- lze použít ke spojování kovu, d?eva, ferit?, keramiky a plast?

 
Loctite AA3298
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142460 Loctite AA3298 (Univerzální lepidlo Multibond 3298), obsah: 50 ml, balení: tuba0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:1420962 Loctite AA3298 (Univerzální lepidlo Multibond 3298), obsah: 300 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Lepidlo Multibond 3298 je jednosložkové vysokopevnostní konstruk?ní lepidlo s vysokou viskositou pro spojování široké ?ady materiál?. K vytvrzení produktu dochází p?i jeho uzav?ení mezi t?sn? dosedající lepené ?ásti za pomoci ativátoru 737, 738, 7386, 740, 7407 p?i pokojové teplot?.
Je vhodný k lepení kovu, d?eva, ferit?, keramiky a plast?, v?etn? kovových plech? a skla, kde se p?edpokládá trvalé nebo opakované zatížení (nap?. nábytek, kontejnery, dve?e apod.).

 
Loctite AA326
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142445 Loctite AA326 (Konstruk?ní lepidlo 326), obsah: 50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:195530 Loctite AA326 (Konstruk?ní lepidlo 326), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Lepidlo 326 je jednosložkové vysoce viskózní anaerobní konstruk?ní lepidlo pro spojování tuhých sou?ástí. K vytvrzení produktu dochází p?i jeho uzav?ení mezi t?sn? dosedající lepené ?ásti za pomoci prímeru N (7649).

Oblasti použití:

- spojování ocelových a m?d?ných ?ástí elektrických motor?
- použití p?i výrob? reproduktor? a bižuterie, kde je zapot?ebí rychlého spojení.

 
Teroson MS9120
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:252257 Teroson MS9120 WH (Terostat 9120 - bílý), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:274943 Teroson MS9120 GY (Terostat 9120 - šedý), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:267084 Teroson MS9120 BK (Terostat 9120 - ?erný), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Adhezní t?snivo.
Adhezní t?snící hmota s širokým spektrem p?ilnavosti na kov, lakované povrchy a na plasty. Ideální podkladový materiál pro st?íkatelné t?sn?ní Terostat-9320.

Vlastnosti:

- neobsahuje isokyanáty a rozpoušt?dla . vynikající snášenlivost s laky
- rychlé vytvá?ení filmu
- nesmrš?uje se
- dobrá odolnost v??i ultrafialovému zá?ení . bez zápachu
- lze bodov? sva?ovat

 
Teroson MS9220
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:452386 Teroson MS9220 BK (Terostat 9220 - ?erný), obsah: 80 ml , balení: tuba 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:265673 Teroson MS9220 BK (Terostat 9220 - ?erný), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Pevnostní lepidlo pro vytvá?ení ""sva?ovaných"" spoj?
Terostat 9220 se používá tam, kde se vyžaduje bezpe?ný a trvanlivý spoj nebo vysoce kvalitní ut?sn?ní, nap?íklad p?i výrob? automobilových nebo autobusových karoserií, karoserií dopravník?, nákladních automobil? a speciálních vozidel, p?i stavb? karavan? a lodí.

Oblasti použití:

Viditelné švy a b?žné spáry u p?edních a zadních krycích plech?, na zadních ?elech, v motorovém rostoru, na podlaze zavazadlového prostoru a podlaze kabiny, na bo?nicích, v podb?zích, na spodku karoserie, palivové nádrži, blatnících, na lemech karoserie.

Vlastnosti:

- tvrd? elastické
- vysoká po?áte?ní pevnost a rychlé vytvrzování
- rozsáhlá ?ada aplikací bez nutnosti použití primeru
- vysoce odolné proti stárnutí, pov?trnostním vliv?m, ultrafialovému zá?ení a slané vod?

Terostat-9220 je založen na MS polymeru a z tohoto d?vodu má následující výhody:
- neobsahuje silikon
- neobsahuje rozpoušt?dla
- neobsahuje isokyanáty.

 
Teroson MS9320
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:211742 Teroson MS9320 GY (Terostat 9320 - šedý), obsah: 300 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:272232 Teroson MS9320 OC (Terostat 9320 - okrový), obsah: 300 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:211743 Teroson MS9320 BK (Terostat 9320 - ?erný), obsah: 300 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
St?íkatelná t?snicí hmota pro získání "továrního vzhledu".
Umož?uje opravit všechny konstruk?ní spáry a švy z výroby. Terostat-9320 m?že být aplikován jako úzký, normální nebo široký t?snicí pás. Aplikuje se pomocí teleskopické tlakové pistole Multi Press (obj.?. 195.51 B). Jako podkladový materiál se používá Terostat-9120.

Vlastnosti:

- umož?uje kone?ný tovární vzhled každého vozu
- široké rozmezí p?ilnavosti na všechny podklady v automobilu, zejména na PVC nát?ry spodku vozu
- vysoká odolnost proti ultrafialovému zá?ení . hmota není zdraví škodlivá, nebo? neobsahuje isokyanáty
- okamžit? p?elakovatelný ""mokrý do mokrého

 
Teroson RB1060
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:799316 Teroson RB1060 (Terolan sv?tlý), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
T?snicí hmota pro karoserie automobil?. Testovaná a milionkrát osv?d?ená na viditelné švy a spáry. Ideální pro ?ešení všech problém? u auto-mobil?, které nelze stoprocentn? vy?istit.
. výte?ná p?ilnavost ke spojovaným, základním nát?rem opat?eným a lakovaným kovovým plech?m
. lze snadno vyhladit a vyrovnat pomocí ?edidla FL
. stabilní
. lze okamžit? p?elakovat barvami 1 K, barvami 2K až po vytvrzení
. po proschnutí tvrd? elastická

 
Teroson RB53
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:799671 Teroson RB53 (Terolan-53 spezial) , obsah: 1,4 kg , balení: dosa 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
T?snicí hmota pro karoserie automobil? pro nanášení speciálním št?tcem
Na p?ední a zadní krycí plechy, konstruk?ní ?ásti na spodku vozu, bo?nice, podb?hy a místa vývodu potrubí z palivové nádrže.
. výte?ná p?ilnavost k základním nát?rem opat?eným a lakovaným kovovým plech?m
. lze okamžit? natírat, rychle zasychá, snadno se nanáší št?tcem
. odolná proti vod? a minerálním olej?m
. trvale elastická, s vysokou stabilitou
Permanentní nát?rová struktura má vzhled jako u automobilu z výroby.

 
Teroson RB1200
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:726808 on RB1200 (Terolan ?erný), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
T?snicí hmota pro spodky automobil?
. odolná proti vod?, solné mlze, alkoholu, z?ed?ným zásaditým roztok?m a z?ed?né kyselin? sírové
. lze snadno vyhladit pomocí ?edidla FL
. po vytvrzení lze p?elakovat tmavými laky
. po proschnutí tvrd? elastická

 
Teroson RBII GY
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:150000 Teroson RBII GY (Terostat II), obsah: 310 ml , balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
T?snicí hmota
Užívaná pro t?sn?ní šroubovaných blatník?, t?les reflektor? a koncových svítilen a kabelových pr?chod?. Ideální podklad pro ozdobné lišty, lemovky a výztuže kapoty.
. pro formování vlastních kulatých (02-12 mm) a plochých profil? (20 x 2,3 ... 25 x 2,5 mm) na míst? aplikace
. pro vyrovnání rozdílných výšek, nap?íklad mezi blatníkem a dve?mi

 
Teroson RBVII
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:142216 Teroson RBVII (Terostat VII - kruhový profil 10 mm , obsah: 10 m , balení: role 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Plastická t?snicí páska Používá se ve výrob? automobil? a karavan? pro t?sn?ní a udržení rozte?e.
. individuáln? tvarovatelná
. obzvlášt? vhodná pro t?sn?ní koncových sv?tel

 
Teroson RBIX
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1359348 na dotaz Teroson RBIX (Terostat IX), obsah: 1 kg , balení: dosa 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

T?snicí hmota pro p?eplátované švy a ut?s?ování díl? v??i sob?
Vhodná pro ut?s?ování a udržování rozte?e p?i výrob? automobil? a karavan?, pro t?sn?ní kabelových a vodi?ových pr?chod?.
. individuáln? tvarovatelný
. hmotu lze hníst a je snadno tvarovatelná
. hmota je m?kká a má dobrou adhezi

 
Loctite 4850
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:373352 Loctite 480 (Vte?inové lepidlo pružné 4850) , obsah: 5g , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.1922888 Loctite 480 (Vte?inové lepidlo pružné 4850), obsah: 20g, balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Univerzální pružné ?iré vte?inové lepidlo navržené speciáln? pro lepení pružných materiál?  se st?ední viskozitou, rychlým vytvrzováním a ?irým slepem je vhodné pro montáž a opravy. Typicky se používá ve výrob?, údržb? a opravách reproduktor?, pružných plochých  t?sn?ní, manžet apod., stejn? jako pr?myslových tkanin a obuvi.

 
Teroson AL6310 GY
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.142217 na dotaz Teroson AL6310 GY (Terostat-Acryl), obsah: 310 ml, balení: kartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Loctite AA317
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142571 Loctite AA317 (Konstruk?ní lepidlo 317), obsah: 50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:195702 na dotaz Loctite AA317 (Konstruk?ní lepidlo 317), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Typické aplikace zahrnují lepení t?sn? lícovaných pevných sou?ástí z kovu a keramiky. Produkt vytvrzuje ve spá?e mezi lepenými povrchy s pomocí produktu Aktivátor 734.

 
Loctite AA322
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1521464 na dotaz Loctite AA322 (UV-lepidlo 322), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

 
Loctite AA350
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142446 Loctite AA350 (UV-lepidlo 350), obsah: 50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142447 Loctite AA350 (UV-lepidlo 350), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

 
Loctite 408
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1437127 na dotaz Loctite 408 (Vte?inové lepidlo 408), obsah: 50 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142583 na dotaz Loctite 408 (Vte?inové lepidlo/408), obsah: 500 g, balení: lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Vte?inové lepidlo o velmi nízké viskozit? ur?ené pro náro?né aplikace. Používá se tam, kde je požadován nízký zápach, je d?ležitý dokonalý vzhled. Má zvýšenou rychlost fixace na kovech a plastech, je vhodné i na pórézní a savé materiály a na kyselé povrchy.

 


 
Loctite 431
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1922684 Loctite 431 (Vte?inové lepidlo 431), obsah: 20 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:195693 na dotaz Loctite 431 (Vte?inové lepidlo 431), obsah: 500 g, balení: lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Univerzální vte?inové lepidlo st?edn?viskózní se zvýšenou pevností slepu pro všeobecné použití, lepí v?tšinu materiál?. Je vhodné na pórézní podklady jako je d?evo, papír, k?že, korek a tkanina, jakož i na kyselé povrchy, nap?. chromátované nebo galvanizované.

 
Loctite 435
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:871787 Loctite 435 (Vte?inové lepidlo 435), obsah: 20 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Houževnaté vte?inové lepidlo nízkoviskózní ur?ené pro náro?né použití. Rychle vytvrzuje, je bezbarvé a ?iré, má vysokou odolnost v??i náraz?m, rázovému namáhání a loupání. Má dobrou odolnost ve vlhkém a/nebo chemickém prost?edí. Bylo navrženo pro lepení plast?, pryže a kov?, je vhodné i pro pórézní a savé materiály a na kyselé povrchy.

 
Loctite 438
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:871819 Loctite 438 (Vte?inové lepidlo 438), obsah: 20 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Houževnaté vte?inové lepidlo nízkoviskózní ur?ené pro náro?né použití. Rychle vytvrzuje, je ?erné, má vysokou odolnost v??i náraz?m, rázovému namáhání a loupání. Má dobrou odolnost ve vlhkém a/nebo chemickém prost?edí. Bylo navrženo pro lepení plast?, pryže a kov?, je vhodné i pro pórézní a savé materiály a na kyselé povrchy.

 
Loctite 460
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1922762 Loctite 460 (Vte?inové lepidlo 460), obsah: 20 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142600 Loctite 460 (Vte?inové lepidlo 460), obsah: 500 g, balení: lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks

Vte?inové lepidlo st?edn? viskózní ur?ené pro náro?né aplikace. Používá se tam, kde je požadován nízký zápach, je d?ležitý dokonalý vzhled. Má zvýšenou rychlost fixace na kovech a plastech, je vhodné i na pórézní a savé materiály a na kyselé povrchy.


 
Loctite 480
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1922682 Loctite 480 (Vte?inové lepidlo 480), obsah: 20 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1437132 Loctite 480 (Vte?inové lepidlo 480), obsah: 50 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:231018 Loctite 480 (Vte?inové lepidlo 480), obsah: 500 g, balení: lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
?erné houževnaté nízkoviskózní lepidlo s p?ísadou pryže na lepení kovu na kovy, pryže nebo magnety. Výrobek je zejména vhodný pro p?ípady, kdy se vyžaduje vysoká odolnost proti náraz?m, loupání nebo kde dochází k rázovému namáhání spoje. Má dobrou odolnost ve vlhkém a/nebo chemickém prost?edí.

 
Loctite 495
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1922892 Loctite 495 (Vte?inové lepidlo 495), obsah: 20 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:246582 Loctite 495 (Vte?inové lepidlo 495), obsah: 50 g, balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142602 na dotaz Loctite 495 (Vte?inové lepidlo 495), obsah: 500 g, balení: lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Vte?inové lepidlo ur?ené pro b?žná lepení.

 
Loctite 496
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1922887 Loctite 496 (Vte?inové lepidlo 496), obsah: 20 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:246587 Loctite 496 (Vte?inové lepidlo 496), obsah: 50 g, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142606 Loctite 496 (Vte?inové lepidlo 496), obsah: 500 g, balení: lahev0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Vysokopevnostní vte?inové lepidlo nízkoviskózní s obzvlášt? vysokou pevností slepu u kov?. Má dobrou adhezi i na pryž a plasty.

 
Teroson MS930
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.: 100139 Teroson MS930 GY (Terostat MS 930 - šedý), obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.: 264872 Teroson MS930WH (Terostat MS 930 - bílý), obsah: 310 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Teroson MS939
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.: 1846005 Teroson MS939 WH (Terostat MS 939 - bílý), obsah: 290 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1845764 Teroson MS939 BK (Terostat MS 939 - ?erný), obsah: 290 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Loctite AA323
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?. 195534 Loctite AA323 (UV lepidlo na sklo 323), obsah:50 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Loctite 416
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.1922865 Loctite 416 (Vte?inové lepidlo 416), obsah:20 g, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.246546 Loctite 416 (Vte?inové lepidlo 416), obsah:50 g, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Teroson MS9320 SF
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1357960 Teroson MS9320 SF GY (Terostat 9320 SuperFast 6 v 1 šedý), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1358054 Teroson MS9320 SF BK (Terostat 9320 SuperFast 6 v 1 ?erný), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1358059 Teroson MS9320 SF OC (Terostat 9320 SuperFast 6 v 1 okrový), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
St?íkatelná t?snicí hmota pro získání "továrního vzhledu".
Umož?uje opravit všechny konstruk?ní spáry a švy z výroby. Terostat-9320 m?že být aplikován jako úzký, normální nebo široký t?snicí pás. Aplikuje se pomocí teleskopické tlakové pistole Multi Press nebo pro nové švy pomocí pistole Power Line II. Jako podkladový materiál se používá Terostat-9120.

Vlastnosti:

- umož?uje kone?ný tovární vzhled každého vozu
- široké rozmezí p?ilnavosti na všechny podklady v automobilu, zejména na PVC nát?ry spodku vozu
- vysoká odolnost proti ultrafialovému zá?ení , hmota není zdraví škodlivá, nebo? neobsahuje isokyanáty
- okamžit? p?elakovatelný "mokrý do mokrého "

 
Teroson MS9120 SF
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.1358213 Teroson MS9120 SF WH (Terostat 9120 SuperFast - bílý), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.1358214 Teroson MS9120 SF BK (Terostat 9120 SuperFast - ?erný), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.1358216 Teroson MS9120 SF GY (Terostat 9120 SuperFast - šedý), obsah:310 ml, balení:kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Adhezní t?snivo.
Adhezní t?snící hmota s širokým spektrem p?ilnavosti na kov, lakované povrchy a na plasty. Ideální podkladový materiál pro st?íkatelné t?sn?ní Terostat-9320.

Vlastnosti:

- neobsahuje isokyanáty a rozpoušt?dla . vynikající snášenlivost s laky
- rychlé vytvá?ení filmu
- nesmrš?uje se
- dobrá odolnost v??i ultrafialovému zá?ení . bez zápachu
- lze bodov? sva?ovat

 
Loctite 3090
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1379599 Loctite 3090 (3090 2K lepidlo), obsah: 10g/1g, balení: sada0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006