Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Loctite 222
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:267358 Loctite 222 (Zajiš?ování šroub? nízko-pevnostní/222), obsah:10 ml, balení:lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1516475 Loctite 222 (Zajiš?ování šroub? nízkopevnostní/222), obsah:50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:149323 Loctite 222 (Zajiš?ování šroub? nízkopevnostní/222), obsah:250 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Výrobek 222 je jednosložkový anaerobní materiál pro zajiš?ování závit?, který je tixotropický a nízká pevnost umož?uje snadnou demontáž. Doporu?uje se pro málo pevné zajišt?ní se?izovacích šroub? se zapušt?nou hlavou a zajiš?ovacích šroub?, je vhodné též u kov? s menší pevností jako je hliník nebo mosaz, které by mohly p?i demontáži prasknout.
Použití:
. Zabra?uje uvoln?ní vibracemi a prosakování šroubovaných spoj?.
. M?že být použito až do M10.
. Teplotní rozsah: až do + 150°C

 
Loctite 270
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1342481 Loctite 270 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/270), obsah: 250 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
id?:1518111 Loctite 270 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/270), obsah: 10 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1515357 Loctite 270 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/270), obsah: 50 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

jednosložkový anaerobní materiál pro vysoko pevnostní zajiš?ování závit? pro všechny typy kovových spojovacích ?ástí (v?etn? nerezových nebo pokovených), kde není pot?eba pravidelné rozebírání p?i údržb?. Doporu?uje se pro trvale dotažené svorníky na blokách motoru a sk?íních ?erpadel. Uvoln?ní pomocí b?žného ná?adí je t?žké (zah?át na 150°C).

Použití:
. M?že být použito až do M20.
. Teplotní rozsah: -55 °C až +150 °C


 
Loctite 243
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1370555 Loctite 243 (Zajiš?ování šroub? st?edn?-pevnostní/243), obsah: 5 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1918997 Loctite 243 (Zajiš?ování šroub? st?edn?-pevnostní/243), obsah: 10 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1336321 Loctite 243 (Zajiš?ování šroub? st?edn?-pevnostní/243), obsah: 50 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1370559 Loctite 243 (Zajiš?ování šroub? st?edn?-pevnostní/243), obsah: 24ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1342482 Loctite 243 (Zajiš?ování šroub? st?edn?-pevnostní/243), obsah: 250 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
jednosložkový anaerobní materiál pro st?edn? pevnostní zajiš?ování závit?  se hodí pro všechny typy kovových spojovacích ?ástí se závitem. Zabra?uje povolení u vibrujících ?ástí jako ?erpadla, upev?ovací šrouby motor?, p?evodových sk?íní nebo lis?. Doporu?uje se tam, kde se p?i opravách používá demontáž ru?ním ná?adím a kde jsou sou?ástky zne?išt?né olejem. M?že být použit na ?ásti i dodate?n?, k dosažení lepších výsledk? o?istit s ?isti?em Loctite Quick Cleaner.
Použití:
. Ut?s?uje závitové spoje a zabra?uje korozi v závitu.
. M?že být použito až do M36.
. Teplotní rozsah: od -55°C až do + 150°C

 
Loctite 603
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1971545 Loctite 603 (Upev?ování ložisek 603), obsah: 10 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:149311 Loctite 603 (Upev?ování ložisek 603), obsah: 50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:246649 Loctite 603 (Upev?ování ložisek 603), obsah:250 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Výrobek 603 je jednosložkový anaerobní upev?ovací lepidlo pro válcové spoje s malou v?lí (spára do  0,1 mm) a také pro sou?ásti, které nelze zcela odmastit. Výrobek vytvrzuje po omezení p?ístupu vzduchu v uzav?eném prostoru kovového spoje.
Použití:
. Pro upev?ování smontovaných válcových ?ástí.
. Použití zahrnuje upev?ování valivých ložisek nebo olejem napušt?ných vložek do pouzder.
. Teplotní rozsah: až do + 150°C

 
Loctite 638
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.1803361 Loctite 638 (Upev?ování spoj? VP/638), obsah: 10 ml,balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1803036 Loctite 638 (Upev?ova? spoj? VP/638), obsah:50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1803039 Loctite 638 (Upev?ova? spoj? VP/638), obsah:250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Výrobek 638 je jednosložkový anaerobní upev?ovací lepidlo pro válcové spoje, kterým se dosáhne rychle vysoká pevnost, je-li omezen p?ístup vzduchu mezi t?sn?nými plochami z kovu. Nejlépe odoává dynamickému namáhání, axiálním a radiálním zatížením. Doporu?uje se pro upev?ování ozubených kol, ?emenic a podobných sou?ástí na h?ídele. Schváleno KWT pro studenou a teplou vodu.
Použití:
. Pro upev?ování smontovaných válcových ?ástí, obzvlášt? je-Ii lepená mezera do 0,25 mm.
. Použití zahrnuje upev?ování vložek i objímek do pouzder a na h?ídele.
. Teplotní rozsah: až do + 150°C

 
Loctite 648
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1804041 Loctite 648 (Upev?ova? spoj? VP/648), obsah: 5 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?:1804975 Loctite 648 (Upev?ova? spoj? VP/648), obsah: 50 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1803351 Loctite 648 (Upev?ova? spoj? VP/648), obsah: 250 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Pro upev?ování spoj? se zvýšeným teplotním namáháním, uložení s v?lí nebo p?esahem nap?. upev?ování pouzder, ložisek, t?sn?ní, ventilátor? a vložek. Oprava spo?ívá ve vymezení v?lí. Vytlu?ená uložení ložisek se op?tovn? ut?sní. T?sní a ochra?uje p?ed nežádoucí korozí.
Použití:
. Zvyšuje pevnost nalisovaných spoj?.
. Ochra?uje proti korozi.
. Teplotní rozsah: od -55°C až do + 175°C

 
Loctite 660
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?:1517016 Loctite 660 (Quick Metal/660), obsah: 50 ml , balení: harmonika 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
(S aktivátorem 7240) Používá se pro opravy opot?ebených válcových sou?ástí bez jejich nového obráb?ní. Také ochra?uje p?ed vznikem rzi. Je obzvlášt? vhodný pro vypl?ování velkých tolerancí na h?ídelích a pouzdrech zap?í?in?ných opot?ebením. Ideální pro vymezení v?lí na zalícovaných perech a opot?ebených drážkových h?ídelích. Také pro upevn?ní závit? a matic v?tších než M10.
Použití:
. Ochra?uje proti korozi spoje.
. Teplotní rozsah: od -55°C až do + 150°C

 
Loctite 248
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1715105 Loctite 248 (Zajiš?ování šroub? st?edn?-pevnostní/248), obsah: 9 g , balení: blistr 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1714937 Loctite 248 (Zajiš?ování šroub? st?edn?-pevnostní/248), obsah: 19 g , balení: ty?inka 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 15 Ks
jednosložkový anaerobní materiál pro st?edn? pevnostní zajiš?ování závit?  je šikovný p?i použití, nestéká, proto se hodí zejména tam, kde je díky p?ístupu aplikace produktu obtížná - nad hlavou, pod nebo vedle stroje a nebo pro sou?ástky, se kterými nelze manipulovat. Je ú?inný pro všechny typy kovových závitových spoj? do M50. Doporu?uje se v p?ípadech, které vyžadují op?tovné rozebírání - obráb?cí a tvá?ecí stroje, ?erpadla a kompresory, upev?ovací šrouby, p?evodovky.

 
Loctite 268
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:17109314 Loctite 268 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/268), obsah: 19 g , balení: ty?inka 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 15 Ks
jednosložkový anaerobní materiál pro vysoko pevnostní zajiš?ování závit? do M50 se snadno používá, neroztéká se. Hodí se v místech se špatným p?ístupem - nad hlavou, pod strojem, vedle sou?ástí, s nimiž nelze hýbat. Používá se pro všechny typy kovových spojovacích ?ástí se závitem. Doporu?uje se tam, kde není pot?eba pravidelná demontáž p?i údržb? - kotevní šrouby, p?ipevn?ní motor?, p?evodových sk?íní a ?erpadel, šrouby na víkách ložisek a svorníky.

 
Loctite 271
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:149333 Loctite 271 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní), obsah:50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
je ur?en pro trvalé upev?ování a ut?s?ování závitových spoj?. Produkt vytvrzuje bez p?ístupu vzduchu ve spá?e mezi kovovými povrchy a zabra?uje uvoln?ní ?i prosakování spoje, které je zp?sobeno vibracemi a rázy. Typické použití zahrnuje upev?ování a t?sn?ní velkých šroub? (M24  a v?tší). Tixotropní charakter zabra?uje jeho stékání z místa nanesení.

 
Loctite 221
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:135331 Loctite 221(Zajiš?ování šroub? nízko-pevnostní/221), obsah:50 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1521477 na dotaz Loctite 221(Zajiš?ování šroub? nízko-pevnostní/221), obsah:250 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

jednosložkový anaerobní materiál pro zajiš?ování závit? z mosazi, jehož nízká pevnost umož?uje snadnou demontáž. Doporu?uje se pro málo pevné zajišt?ní se?izovacích šroub? se zapušt?nou hlavou a zajiš?ovacích šroub?.

Použití:
. Zabra?uje uvoln?ní vibracemi a prosakování šroubovaných spoj?.
. M?že být použito až do M10.
. Teplotní rozsah: až do + 150°C


 
Loctite 2701
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:195911 Loctite 2701 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/2701), obsah:5 ml, balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1516482 Loctite 2701 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/2701), obsah: 50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1521483 Loctite 2701 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/2701), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

jednosložkový anaerobní materiál pro vysoko pevnostní zajiš?ování závit? pro všechny typy kovových spojovacích ?ástí (v?etn? nerezových nebo pokovených), kde není pot?eba pravidelné rozebírání p?i údržb?. Doporu?uje se pro trvale dotažené svorníky na blokách motoru a sk?íních ?erpadel. Uvoln?ní pomocí b?žného ná?adí je t?žké (zah?át na 150°C).

Použití:
. M?že být použito až do M20.
. Teplotní rozsah: -55 °C až +150 °C


 
Loctite 290
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142567 Loctite 290 (Zajiš?ování šroub?/290), obsah: 10 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:1516472 Loctite 290 (Zajiš?ování šroub?/290), obsah:50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:246372 Loctite 290 (Zajiš?ování šroub?/290), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks

je ur?en pro st?ední/vysoko pevnostní zajiš?ování a t?sn?ní závitových spoj?. Vzhledem k jeho nízké viskozit? a vzlínavosti tento produkt pronikne do spáry utažených závitových spoj?, takže pro jeho aplikaci není nutná demontáž spoje. Produkt vytvrzuje bez p?ístupu vzduchu ve spá?e mezi lepenými kovovými povrchy a zabra?uje uvoln?ní ?i prosakování spoje. Je vhodný nap?. pro stav?cí šrouby, elektrické konektory a zajiš?ovací šrouby. Tento produkt m?že rovn?ž vypl?ovat porezitu sva?ovaných, odlitých nebo práškovou metalurgií vyrobených kovových díl?.

Použití:
. M?že být použito až do M6.
. Teplotní rozsah: -55 °C až +150 °C


 
Loctite 620
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1516477 Loctite 620 (Upev?ova? spoj? - tepeln? odolný/620), obsah: 50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:149320 Loctite 620 (Upev?ova? spoj? - tepeln? odolný/620), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
je ur?en pro spojování lícovaných válcových sou?ástí. Produkt vytvrzuje bez p?ístupu vzduchu ve spá?e mezi lepenými kovovými povrchy a zabra?uje uvoln?ní ?i prosakování spoje, které je zp?sobené vibracemi a rázy. Typické aplikace zahrnují upev?ování ?ep? v sestavách topných t?les, pouzder do ložiskových dome?k? ?erpadel a ložisek automobilových p?evodovek. Zejména vhodný je pro aplikace, kde je požadována teplotní odolnost až do 200°C.

 
Loctite 641
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1516470 Loctite 641 (Upev?ova? spoj? st?edn?-pevnostní/641), obsah: 50 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:234866 na dotaz Loctite 641 (Upev?ova? spoj? st?edn?-pevnostní/641), obsah: 250 ml, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
Doporu?uje se pro sou?ástí s v?lí do 0,1 mm, které je nutné pozd?ji demontovat jako nap?. vnit?ní kroužek ložiska na h?ídel nebo ložisko do t?lesa.

 
Loctite 262
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1516476 Loctite 262 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/262), obsah: 50 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:149330 Loctite 262 (Zajiš?ování šroub? vysoko-pevnostní/262), obsah: 250 ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 10 Ks
je ur?en pro trvalé upev?ování a ut?s?ování závitových spoj?. Produkt vytvrzuje bez p?ístupu vzduchu ve spá?e mezi kovovými povrchy a zabra?uje uvoln?ní ?i prosakování spoje, které je zp?sobeno vibracemi a rázy. Typické použití zahrnuje upev?ování a t?sn?ní velkých šroub? (M24  a v?tší). Tixotropní charakter zabra?uje jeho stékání z místa nanesení.

 
Loctite 276
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1266117 Loctite 276 (Zajiš?ování šroub? vysokpevnostní rychle vytvrzující), obsah:50 ml,balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Loctite 278
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1517220 Loctite 278 (Zajiš?ování šroub? vysokpevnostní), obsah:50 ml,balení:lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006