Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboží Zpět na začátek

 
Teroson VR4600
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:333170 Loctite LB8018 (Zinkový sprej), obsah:400 ml, balení:sprej0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
St?íkatelná základová barva pro ochranu proti korozi ur?ená
k opravám karoserie, pro následné pozinkování svá?ených a ?ezaných ?ástí pozinkovaných díl?, zvláš? pokud nejsou následn? p?elakovány.
. Elektricky vodivý, za vlhka i sucha
. Vytvrzení 8 - 12 hodin p?ed p?elakováním
. Pro sva?ování bodové i v ochranné atmosfé?e

 
Loctite 7505
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:142259 Loctite 7505 (Super Rost Killer), obsah:90 ml0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?: 142253 Loctite 7505 (Odrezova?-zákl.lak), obsah: 200ml , balení: lahev 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:142403 Loctite 7505 (Odrezova? zákl.lak), obsah:1l, balení: lahev0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
Ni?í rez p?evodem na stabilní slou?eniny železa, zamezuje dalšímu reziv?ní v d?sledku vzduchu a vlhkosti.

. P?evodník rzi bez olova na bázi vody
. P?evádí rez na stabilní p?elakovatelné slou?eniny železa
. Zamezuje dalšímu reziv?ní


 
Teroson VR620
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:232404 Teroson VR620 (Rychloodrezova?), obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Velmi rychle prosakující olej uvol?uje zkorodované, zne?išt?né, zad?ené díly a šroubové spoje. Má velmi dobrou penetraci, neobsahuje freony, je neagresivní v??i lak?m a kov?m.

 
8040-Uvoln?ní šokem
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:760225 Uvoln?ní šokem 8040 , obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Uvoln?ní šokem bleskov? zchladí zad?ené a zarezlé sou?ástky (šrouby, matice, svorníky) na teplotu -43°C. Vyjíme?ný mrazivý šok zp?sobí ve zkorodované vrstv? mikroskopické trhlinky a tím umožní mazné složce produktu proniknout kapilárními silami p?ímo do rzi. Sou?ásti tak mohou být uvoln?ny bez nadm?rného namáhání, navíc uvoln?né díly z?stanou namazány a též chrán?ny proti další korozi.
Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údržbu a čištění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajišťování šroubů l Údržba - čištění l Upevňování l Plošné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čištění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006