Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboľí Zpět na začátek

 
Teroson VR5000
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 860240 Teroson VR5000 AE (Lepidlo na karoserii), obsah: 400 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Slouží k lepení tkanin, p?nové pryže, k?že, lepenky a potah? z imitace k?že nebo látky, tlumicích materiál? a pryže.
- lze použít bu? jako kontaktní nebo adhezní lepidlo
- vysoká okamžitá adheze (zachovejte dobu zasychání 10 minut)
- obzvlášt? vhodné pro spojování porézních materiál?

 
Teroson PU Plastic Rep set
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 211680 Teroson PU Plastic Rep set (Sada na opravu plast? - velká), obsah: , balení: sada 0.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
Slouží pro opravy plastových ?ástí automobil?, nap?íklad nárazník?, spojler?, zást?rek atd.
Souprava obsahuje 3 x sá?ek Terokal-9225 v?etn? návodu k použití, 1 x tkaninu pro vyztužení, 12 x vyztužovací pásek, 6 x sm?šovací trysku (statický sm?šova?), 1 x ru?ní aplika?ní pistoli Teromix, 1 x primer Terokal-150 a 1 x ?edidlo FL.

 
Teroson 150 AE
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 267078 Teroson 150 AE (Terokal 150 Primer), obsah: 150 ml , balení: sprej 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
Primer pro opravy plastických hmot
Primer pro opravy plastických hmot. Slouží k opravám plast? v kombinaci s lepidlem Terokal- 9225.
. univerzáln? použitelný pro všechny typy plast? a lak? v automobilu
. extrémn? krátká doba zasychání (kolem 5 minut)
. optimální aplikace a bezpe?né, cílené používání prost?ednictvím sprejové dózy
. optimální podklad pro lakování

 
Teroson PU9225
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?: 267081 Teroson PU9225 DC (Terokal 9225), obsah: 50 ml , balení: dvojkartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
id?.:881837 Teroson PU9225 (Terokal 9225), obsah: 2x125ml, balení: dvojkartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks
id?.:882088 Terokal 9225 SF, obsah: 50 ml , balení: dvojkartuše 0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 6 Ks
Lepidlo pro opravy plast?
. v kombinaci s primerem pro plastické hmoty Terokal-150, vhodné pro všech ny typy plast? v automobilu
. snadné použití díky systému zpracování Teromix
. další zpracování je možné po 15 minutách po zah?átí infrazá?i?em na 60 - 70°C
. vysoká stabilita i p?i vysokých teplotách (až do 60 -70°C)
. dlouhá doba zpracovatelnosti (p?ibližn? 10 minut)
. velmi dobrá brousitelnost
. velmi dobrá p?ilnavost nát?r?, ve spojení s primerem Terokal-150

 
Teroson EP1401
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:776176 na dotaz Teroson EP1401 (Terocore 1401), obsah: 175 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

 
Teroson EP5055
art.n. balení produktu Cena bez DPH
id?.:1358254 na dotaz Teroson EP5055 (Terokal 5055), obsah: 250 ml, balení: kartuše0.00 Kč/ks
0.00 Kč/ks
v balení po 1 Ks
v balení po 12 Ks

Konstruk?ní lepidlo na automobily odolné v??i náraz?m v kartuši bez primeru umož?uje bodové svá?ení do 90 minut po nanesení. Rychle vytvo?í po?áte?ní pevnost, aby se plechy po prvním umíst?ní nepohybovaly. Je bez rozpoušt?del, m?že se nanášet za studena, ale doporu?uje se aplikace za tepla (do 60°C). Vytvrzuje za pokojové teploty (oh?ev možný).

P?íklad aplikací: Konstruk?ní pevné lepení st?echy a plech? vozidel (hliník, ocel, SMC).

Loctite & Teroson: Lepící a těsnící hmoty l Zařízení pro zpracování l Péče o ruce l Lepidla a těsnicí hmoty l Opravy karoserie a plastických hmot l Aplikační nástroje l Odhlučňovací prostředky l Rychlá pomoc l Prostředky pro údrľbu a čiątění l Nástřiky na ochranu spodku karoserie l Ochrana dutin karoserie l Protikorozní prevence l Lepidla l Zajią»ování ąroubů l Údrľba - čiątění l Upevňování l Ploąné těsnění a tmelení l Maziva l Zařízení pro zpracování l Čiątění a péče l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006