Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboží Zpět na začátek

 
Kleš?ový stavitelný klí?
art.n. balení produktu Cena bez DPH
86 03 180 na dotaz PLIER WRENCHES
86 03 250 na dotaz PLIER WRENCHES
86 03 300 na dotaz PLIER WRENCHES
 • Kleš?ový stavitelný klí? KNIPEX je konstruovaný tak, že ušet?í více ?asu než kterékoliv jiné klešt?.
 • revolu?ní vysoce kvalitní nástroj k úchytu, p?idržování a ohýbání.
 • paraleln? vedené hladké ?elisti umož?ují snadnou montហarmatur se zušlecht?ným povrchem.
 • rychlá práce na principu rá?ny
 • plynulé a rychlé nastavení stiskem tla?ítka, umož?uje zachování nastaveného otvoru klí?e pro opakované práce
 • zdvih mezi plochami ?elistí umož?uje enormní úsporu síly díky využití pom?ru pákového p?evodu
 • plynule nastavitelný na všechny otvory klí?? do 35 do 46 do 60 mm (model 180/250/300)
 • dvojitý kloub pro v?tší zatížitelnost
 • 13, 14, 18 poloh ?elistí nastavitelných p?ímo na sou?ásti
 • samosvorné, ergonomický design
 • 10-ti násobný p?enos sil - velká upínací síla

 •  
  P?idržovací klešt? s rychlopínacím
  pákovým mechanismem
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  41 04 250 na dotaz GRIP PLIERS
  41 14 250 na dotaz UNIVERSAL GRIP PLIERS
  41 24 225 na dotaz GRIP PLIERS
  42 24 280 na dotaz WELDING GRIP PLIERS
 • rychloupínací pákový mechanismus s možností obsluhy jednou rukou
 • vložené ?elisti z chromvanadové oceli, zápustkov? kované
 • t?leso kleští z vysoce pevné pérové oceli
 • 40 04: univerzální p?idržovací klešt?
 • s unikátním tvarem ?elistí pro bezpe?né sev?ení profilových a plochých materiál? (bez štípání drátu)
 • 41 04: P?idržovací klešt?
 • s ?elistmi pro válcové obrobky (se štípáním drátu)
 • 41 14: Klešt? ""MULTI-GRIP""
 • prizmatické ?elisti pro všestranné využití p?i práci s obrobky r?zné velikosti a tvaru (bez štípání drátu)
 • 41 24: P?idržovací klešt?
 • s rovnými ?elistmi pro ploché obrobky (bez štípání drátu)
 • 42 14: Sva?ovací sv?rka pro ploché obrobky
 • s paralelními ?elistmi, odolná proti teplotám do 482°C
 • 42 24: Sva?ovací sv?rka pro válcové obrobky
 • se zahnutými ?elistmi, odolná proti teplotám do 482°C
 • 42 34: Sva?ovací upínka C
 • k upínání nesnadno manipulovatelných obrobk? nebo profil? s vysokou stojinou až do 40 mm

 •  
  Knipex - "Alligator"
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  88 01 250 na dotaz ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS
  88 02 250 na dotaz ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS
  88 06 250 na dotaz ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS
 • dvojitý kloub
 • samosvorné na trubkách a maticich
 • jedine?n? konstruované ?elisti, zamezují sklouznutí z obrobku
 • tvrdost zub? cca 62 HRc
 • ochrana proti sev?ení ruky zamezuje zran?ní
 • optimální ú?inek pákového p?evodu
 • 7 poloh ?elistí
 • Materiál: chromvanadová elektroocel, kalená v oleji

 •  
  Knipex - "Cobra"
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  87 01 250 COBRA WATER PUMP PLIERS578.00 Kč/ksv balení po 1 Ks
  87 01 400 na dotaz COBRA WATER PUMP PLIERS
  87 01 560 na dotaz COBRA WATER PUMP PLIERS
  87 02 250 na dotaz COBRA WATER PUMP PLIERS
  87 05 250 na dotaz COBRA WATER PUMP PLIERS
 • dvojitý kloub
 • nová generace kleští s posuvným kloubem, pro lehkou, bezpe?nou práci
 • rychlé a p?esné nastavení p?ímo na sou?ásti jednoduchým stisknutím tla?ítka
 • neúmyslná zm?na nastavení je vylou?ena
 • 180 mm Cobra s 11 polohami ?elistí, 250 mm Cobra se 14 polohami ?elistí, 400 mm Cobra s 15 polohami ?elistí
 • nastavení lze provést jednou rukou
 • samosvorné na trubkách a maticich
 • ochrana proti sev?ení ruky zamezuje zran?ní
 • jedine?n? konstruované ?elisti zamezují sklouznutí z obrobku
 • tvrdost zub? cca 62 HRc
 • Materiál: chromvanadová elektroocel, kalená v oleji

 •  
  Knipex - "Cobra..matic"
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  87 11 250 na dotaz COBRA WATER PUMP PLIERS
 • osv?d?ená ""Cobra"" s novou stav?ci automatikou
 • klešt? lze otev?ít jednou rukou a nastavit p?ímo na sou?ásti
 • stisknutím tla?ítka se Cobra..matic sev?e
 • zabudovaná pružina stav?ci automatiky je bezpe?n? uložena uvnit? rukojeti
 • Knipex: Kombinované kleště l Kleště s plochými čelistmi l Štípací a silové klěště l Kleště s posuvným kloubem l Kleště na spoje, na řezání trubek a hasáky l Nářadí pro elektrikáře l Nůžky a kleště na kabely l Izolované nářadí l Různé
  Katalog Knipex (PDF) l Mapa serveru l Objednávka
  AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
  Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
  Created by Creative solutions s.r.o. 2006