Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboží Zpět na začátek

 
Klešt? s dlouhými p?lkulatými
?elistmi (radiotechnické)
art.n. balení produktu Cena bez DPH
25 01 160 na dotaz CHAIN NOSE SIDE CUTTING PLIERS
25 02 160 na dotaz CHAIN NOSE SIDE CUTTING PLIERS
25 06 160 na dotaz CHAIN NOSE SIDE CUTTING PLIERS
25 21 160 na dotaz CHAIN NOSE SIDE CUTTING PLIERS
 • s b?ity pro štípání tvrdých a st?edn? tvrdých drát?
 • induk?n? kalené b?ity
 • tvrdost b?it? cca 60 HRc
 • Materiál: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji


 •  
  Klešt? na odstra?ování izolací
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  11 01 160 na dotaz END WIRE STRIPPERS
  11 02 160 na dotaz END WIRE STRIPPERS
  11 06 160 na dotaz END WIRE STRIPPERS
  11 92 140 na dotaz ELECTRONIC PLIERS
 • se stav?cím šroubem, k nastavení pot?ebného pr?m?ru vodi?e nebo licny od 0,5 do 10 mm
 • jednoduché nastavení jednou rukou pomocí šroubu s rýhovanou hlavou
 • Materiál: speciální nástrojová ocel. kalená v oleji

 •  
  Kombinované klešt?
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  03 06 160 na dotaz COMBINATION PLIERS
  03 07 200 na dotaz COMBINATION PLIERS
 • s b?ity pro všechny druhy drát?
 • kompletn? kalené v oleji a popušt?né
 • induk?n? kalené b?ity
 • tvrdost b?it? cca 60 HRc
 • Materiál: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

 •  
  Klešt? s p?l kulatými ?elistmi a b?ity
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  26 16 200 na dotaz SNIPE NOSE SIDE CUTTING PLIERS
  26 17 200 na dotaz SNIPE NOSE SIDE CUTTING PLIERS
 • dlouhé p?lkulaté ?elisti
 • sví raci plochy ?elistí rýhované
 • s b?ity pro tvrdý a st?edn? tvrdý drát
 • induk?n? kalené b?ity
 • tvrdost b?it? cca 60 HRc
 • Materiál: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

 •  
  Bo?ní štípací klešt?
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  70 06 160 na dotaz DIAGONAL CUTTING NIPPERS
  70 07 160 na dotaz DIAGONAL CUTTING NIPPERS
 • ke štípání tvrdého a m?kkého drátu
 • induk?n? kalené b?ity
 • tvrdost b?it? cca 62 HRc
 • Materiál: vanadová ocel, kalená v oleji

 •  
  Silové bo?ní štípací klešt?
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  74 06 250 na dotaz DIAGONAL CUTTING NIPPERS
  74 07 200 na dotaz DIAGONAL CUTTING NIPPERS
 • s vykovaným ?epem kloubu pro nejt?žší zatížení
 • ke stípání m?kkého a pianového drátu
 • induk?n? kalené p?esné b?ity
 • tvrdost b?it? cca 64 Hrc

 •  
  Klešt? s posuvným kloubem
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  88 07 250 na dotaz ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS
 • dvojitý kloub
 • samosvorné na trubkách a maticích
 • paraleln? vedené ?elisti
 • tvrdost zub? cca 62 HRc
 • ochrana proti sev?ení ruky zamezuje zran?ní
 • optimální ú?inek pákového p?evodu
 • 7 poloh ?elistí
 • Materiál: chromvanadová elektroocel, kalená v oleji

 •  
  N?žky na kabely
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  95 16 165 na dotaz CABLE SHEARS
  95 16 200 na dotaz CABLE SHEARS
  95 17 200 na dotaz CABLE SHEARS
  95 16 165
 • se?iditelný šroubový kloub
 • ke st?ihání m?d?ného a hliníkového kabelu
 • ostré, kalené b?ity, p?esn? zabroušené
 • lehký st?ih i jednou rukou
 • univerzáln? použitelné ke st?íhání kabel? a odstra?ování pláš?? a izolací
 • s ochranou proti sev?ení ruky
 • nevhodné ke st?ihání ocelového drátu a natvrdo tažených m?d?ných vodi??
 • Materiál: vanadová ocel, kovaná, kalený ?ep kloubu se samosvornou maticí
 • 95 17 200
 • pracuje s minimálními požadavky na sílu, díky ideálním pom?r?m pákového p?evodu a novodobé geometrii b?it?
 • pro m?d?né a hliníkové kabely, jedno a více žilové
 • induk?n? kalené b?ity a p?esn? zabroušené
 • lehký, ?istí st?ih i p?i obsluze jednou rukou
 • nevhodné ke st?ihání ocelových drát? a natvrdo tažených m?d?ných vodi??
 • Materiál: speciální nástrojová ocel, kovaná

 •  
  N?žky na kabely
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  95 17 500 na dotaz CABLE SHEARS
  95 27 600 na dotaz CABLE SHEARS
 • Kované ?elisti, rukojeti z kalené trubky
 • lehký a ?istý st?ih díky nové geometrii b?it?
 • pracuje s minimálními požadavky na sílu, díky ideálním pom?r?m pákového p?evodu
 • krátká konstrukce, nízká hmotnost
 • nevhodné pro ocelový drát a natvrdo tažené m?d?né vodi?e
 • Materiál: speciální nástrojová ocel

 •  
  Klešt? na kabely (na principu rá?ny)
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  95 36 280 na dotaz CABLE CUTTERS
 • pro m?d?né a hliníkové kabely
 • jednoru?ní obsluha pomocí rá?ny
 • štípe hladce a ?ist? bez stla?ení kabelu
 • dvoustup?ový p?evod ozubeným v?ncem pro leh?í st?ih
 • lehký st?ih díky optimálnímu p?evodovému pom?ru, jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci
 • možno použít i v t?žce p?ístupných místech
 • nevhodné pro ocelový drát a natvrdo tažené m?d?né vodi?e
 • Materiál: speciální nástrojová ocel, zvláštní jakosti

 •  
  Nože na kabely
  art.n. balení produktu Cena bez DPH
  98 52 na dotaz CABLE KNIVES
  98 55 na dotaz DISMANTLING KNIVES
  98 52
 • ergonomicky tvarovaná bezpe?nostní rukoje?
 • stabilní pevná ?epel
 • s pr?hlednou ochrannou krytkou
 • izolovaný a zkoušený dle normy VDE
 • 98 55
 • s vodítkem na špi?ce ost?í a pr?hlednou krytkou
 • nepoškozuje izolaci vodi??
 • srpovitý tvar ?epele z nerezav?jící oceli
 • izolovaný a zkoušený dle normy VDE
 • Knipex: Kombinované kleště l Kleště s plochými čelistmi l Štípací a silové klěště l Kleště s posuvným kloubem l Kleště na spoje, na řezání trubek a hasáky l Nářadí pro elektrikáře l Nůžky a kleště na kabely l Izolované nářadí l Různé
  Katalog Knipex (PDF) l Mapa serveru l Objednávka
  AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
  Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
  Created by Creative solutions s.r.o. 2006