Zpět na výrobce Zpět na začátekObjednávka zboží Zpět na začátek 
ECU Decoder
art.n. balení produktu Cena bez DPH
Tento modul umožnuje komunikaci Vašeho p?ístroje OTC Vision nebo standardního PC s nejmodern?jšími rídicími jednotkami, které jsou instalovány ve vozidlech. Modul ECU Decoder umož?uje kompletní dekódování zpráv (hlášení) elektronických ?ídicích jednotek. Výkonný software s on-line help stránkami umožnuje provedení následujících funkcí:
  • ?tení a dekódování kódu závad, které se práv? vyskytly nebo jsou uložené v pam?ti RJ.
  • Vymazání závad poté, co bylo obnoveno bezchybné fungování.
  • ?tení parametr? (data stream), které jsou kontrolovány ?ídící jednotkou.
  • Aktivace aktuátor?, které jsou kontrolovány ?ídící jednotkou.
  • Nastavení parametr? - CO, volnob?hu, p?edstihu atp. platí pouze u RJ podporujících tuto funkci.
K modulu jsou dodávány kabely, které slouží ke spojení mezi ECU Decoderem a diagnostickou prípojkou (konektorem), která je instalována ve vozidle.
OTC: Čtečka l Mapa serveru l Objednávka
AMKA Trading, spol. s r.o., Werichova 981, 152 00 Praha 5,
Tel.: +420 224 818 049-51, Fax.: +420 224 817 050, amka@amka.cz
Created by Creative solutions s.r.o. 2006